Skatteforvaltningsloven har fått egen håndbok

Skatteforvaltningshåndboken blir et svært viktig hjelpemiddel for alle som arbeider med skatt og avgift.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Den nye håndboken er laget av Skattedirektoratet, og har til formål å bidra til økt likebehandling og å gi en riktig og ensartet praksis i skatteforvaltningen.

Obligatorisk faglitteratur

For regnskapsførere, revisorer og andre rådgivere på skatte- og avgiftsområdet, blir boken en viktig kilde for å finne ut av skatteetatens forståelse av skatteforvaltningsloven. Boken er å anse som obligatorisk faglitteratur for enhver som arbeider med skatt og avgift.

Som rådgiver må du lese innholdet med et kritisk blikk, for det er ikke nødvendigvis sikkert innholdet i håndboken reflekterer lovgivers intensjon på god nok måte. Som Skattedirektoratet selv skriver i boken, så gir boken uttrykk for Skattedirektoratets fortolkning av de foreliggende rettskilder. Boken har normalt samme vekt som Skattedirektoratets meldinger og enkeltstående uttalelser.

Som rådgiver må du være forberedt på å argumentere godt for å vinne frem med et annet syn enn det håndboken gir uttrykk for.

Kommentarutgave til loven

Skatteforvaltningshåndboken er bygget opp i samsvar med paragrafene i skatteforvaltningsloven. Rent umiddelbart fremstår håndboken som en kommentarutgave. Skattedirektoratet sier likevel at boken ikke er noen kommentarutgave i tradisjonell forstand. Stoff som ikke direkte kan tilordnes en enkelt bestemmelse er også med under egne overskrifter. 

Lenke til skatteforvaltningshåndboken

Her finner du skatteforvaltningshåndboken.

Les også

Lignings-ABC skifter navn til Skatte-ABC