Skatteforvaltningsloven har fått egen håndbok

Skatteforvaltningshåndboken blir et svært viktig hjelpemiddel for alle som arbeider med skatt og avgift.

Del

Den nye håndboken er laget av Skattedirektoratet, og har til formål å bidra til økt likebehandling og å gi en riktig og ensartet praksis i skatteforvaltningen.

Obligatorisk faglitteratur

For regnskapsførere, revisorer og andre rådgivere på skatte- og avgiftsområdet, blir boken en viktig kilde for å finne ut av skatteetatens forståelse av skatteforvaltningsloven. Boken er å anse som obligatorisk faglitteratur for enhver som arbeider med skatt og avgift.

Som rådgiver må du lese innholdet med et kritisk blikk, for det er ikke nødvendigvis sikkert innholdet i håndboken reflekterer lovgivers intensjon på god nok måte. Som Skattedirektoratet selv skriver i boken, så gir boken uttrykk for Skattedirektoratets fortolkning av de foreliggende rettskilder. Boken har normalt samme vekt som Skattedirektoratets meldinger og enkeltstående uttalelser.

Som rådgiver må du være forberedt på å argumentere godt for å vinne frem med et annet syn enn det håndboken gir uttrykk for.

Kommentarutgave til loven

Skatteforvaltningshåndboken er bygget opp i samsvar med paragrafene i skatteforvaltningsloven. Rent umiddelbart fremstår håndboken som en kommentarutgave. Skattedirektoratet sier likevel at boken ikke er noen kommentarutgave i tradisjonell forstand. Stoff som ikke direkte kan tilordnes en enkelt bestemmelse er også med under egne overskrifter. 

Lenke til skatteforvaltningshåndboken

Her finner du skatteforvaltningshåndboken.

Les også

Lignings-ABC skifter navn til Skatte-ABC

Aktuelle kurs

Nettkurs
  • Skatte-/Avgiftsrett 2
    Klokke Created with Sketch.
Nettkurs
  • Skatte-/Avgiftsrett 3
    Klokke Created with Sketch.