Skatteetaten erstatningsansvarlig for feil i bindende forhåndsuttalelse

Skatt sør hadde «feilvurdert» rettskildene, men Skattedirektoratet ville ikke karakterisere vurderingen som uaktsom. Sivilombudsmannen kom til motsatt konklusjon.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Sivilombudsmannen har uttalt seg om et tilfelle som handler om hvorvidt Skatteetaten er erstatningsansvarlig for kostnader en skattyter pådro seg ved å få omgjort en bindende forhåndsuttalelse. Det avgjørende i ombudsmannens vurdering har vært hvilken aktsomhetsnorm som skal legges til grunn for bindende forhåndsuttalelser, og hvor grov feilen var ved den første forhåndsuttalelsen.

Feilvurderingen til Skatt sør i den første bindende forhåndsuttalelsen var uaktsom da riktig rettsforståelse fremgikk tilstrekkelig tydelig av sentrale rettskilder og de faktiske omstendighetene fremgikk av anmodningen. I alle tilfelle kunne Skatt sør, mente ombudsmannen, ha avstått fra å gi en bindende forhåndsuttalelse dersom spørsmålet som var søkt avklart ble oppfattet som for komplisert.

Skattedirektoratet ble bedt om å behandle skattyters krav om erstatning på nytt i lys av ombudsmannens merknader. Skattedirektoratet besluttet deretter – uten ytterligere merknader – å tilkjenne sakskostnadene.

Les hele saken ved å klikke her.