Skatteetatens innsynsrett i legenes og annet helsepersonells arkiver

Finansdepartementet mener Skatteetaten ikke skal kopiere hele arkivet dersom pasientjournaler enkelt kan skilles ut.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Finansdepartementet har i et brev til Helse- og omsorgsdepartementet vurdert forholdet mellom helsepersonells taushetsplikt og plikten til å medvirke til kontroll etter ligningsloven. 

Spørsmålet ble tatt opp i tilknytning til en klage over pålegg om kontroll hos en lege. Legen mente taushetsplikten denne har måtte begrense innsynet Skatteetaten skal få ved bokettersyn. Saken er relevant for alle regnskapsførere som har helsepersonell i kundemassen. 

I brevet sier Finansdepartementet at Skatteetaten som den klare hovedregel ikke skal kopiere hele arkivet til skattyter, dersom sensitive opplysninger som eksempelvis pasientjournaler enkelt kan skilles ut. Dersom opplysningene i pasientjournalene er lagret på en slik måte at det vil være vanskelig for Skatteetaten å skille dem fra annet materiale, må Skatteetaten vurdere behovet for å kopiere arkivet opp mot personverninteressene.

Brev fra Finansdepartementet til Skattedirektoratet, datert 4.februar 2015

Regnskap Norges anbefaling
Etter vår vurdering bør leger og andre innen helsesektoren som lagrer sensitive personopplysninger forsøke å separere denne informasjonen fra oppbevaringspliktig materiale etter bokføringslovgivningen, som f eks timebestillinger, timeregistreringer og salgsdokumentasjon. I motsatt fall er det risiko for at sensitiv informasjon må utleveres. Dette bør være unødvendig.

Dersom det brukes programvare som inneholder begge typer informasjon, bør programvaren tilrettelegge slik separering av lagringsinformasjonen.