Skattefri dekning av utgifter til arbeidstakere med avbrutt utenlandsopphold

Skattedirektoratet har konkludert med at arbeidsgivers dekning av kostnader til ytelser som bolig, transport, skole, barnehage mv. under midlertidig opphold i Norge på grunn av koronasituasjonen er skattefri.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Arbeidsgivers dekning av kostnader til hjemreisen og reisen tilbake til utestasjoneringslandet skattlegges heller ikke.

Skattedirektoratet har i prinsipputtalelse av 8. juli 2020 konkludert med skattefritak for enkelte ytelser til arbeidstakere som på grunn av koronasituasjonen og reiseråd fra Utenriksdepartementet, på kort varsel har avbrutt sin utestasjonering i utlandet midlertidig og reist tilbake til Norge.

Skattefri dekning gjelder i den utstrekning arbeidstaker faktisk betaler skatt av tilsvarende ytelsesdekning arbeidstakeren har i utestasjoneringslandet. Det samme gjelder der den ansatte har tilsvarende kostnader som løper i utlandet. Forutsetningen er at de aktuelle kostnadene har oppstått som følge av UDs reiseråd i koronasituasjonen, og at det gjelder et midlertidig opphold i Norge.

Skattefritaket for dekning av kostnader under oppholdet i Norge vil falle bort når det etter myndighetens reiseråd anses trygt å gjenoppta utlandsoppholdet. Ved utestasjoneringer gjelder skattefritaket kun så lenge arbeidstakeren utfører arbeid for samme arbeidsgiver eller konsern som de arbeider for i utlandet, og det kreves at utestasjoneringskontrakten fortsatt løper.

Vi viser til prinsipputtalelsen i sin helhet for nærmere omtale av forutsetninger og vilkår knyttet til skattefri dekning av de forskjellige ytelsene.