SkatteFUNN sparer nyskapende virksomheter for milliarder i skatt

Hvis virksomheten har kostnader til forskning og utvikling, kan det være lønnsomt å sjekke reglene for SkatteFUNN. Dette er den største enkeltordningen for støtte til FoU i næringslivet, og bare i 2015 bidrar ordningen til at norske virksomheter tilføres over 2 milliarder kroner via skatteoppgjøret.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Gjennom SkatteFUNN kan små og mellomstore bedrifter med dagens regler få innvilget følgende skattefradrag:

 • 20 prosent av egenutført og innkjøpt FoU for kostnader inntil 15 millioner kroner.
 • Hvis bedriften i tillegg kjøper inn tjenester fra en godkjent FoU-institusjon økes totalrammen til 33 millioner kroner, under forutsetning av at alt innkjøp over 15 millioner kroner skjer fra en godkjent FoU-institusjon.

Også store virksomheter kan søke om SkatteFUNN-midler. Beløpsgrensene er de samme, men for disse bedriftene er fradraget begrenset til 18 prosent.  SkatteFUNN-fradraget kommer i tillegg til vanlig fradragsrett for FoU-kostnadene. Støtten gis som et skattefradrag gjennom skatteoppgjøret, og hvis bedriften ikke er i skatteposisjon, det vil si ikke går med overskudd, vil den få støtten utbetalt som et kontanttilskudd ved det samme oppgjøret. 

Alle næringer og selskapsformer kan søke om SkatteFUNN, og det er heller ikke noe krav om samarbeid i SkatteFUNN-prosjekter. Bedriften kan selv bestemme om den vil gjøre prosjektarbeidet selv, eller samarbeide med andre. Søknadene kan ta for seg problemstillinger innenfor alle fagområder. Det er imidlertid en forutsetning at prosjektene må ha som mål å generere ny kunnskap eller nye erfaringer i forbindelse med utvikling av nye eller bedre varer, tjenester eller produksjonsprosesser.

Må oppfylle fire kriterier

I følge skatteloven er det fire kriterier som må være oppfylt for at et prosjekt skal få SkatteFUNN-finansiering:

 • Prosjektet må være målrettet og avgrenset, slik at det er mulig å skille prosjektet fra bedriftens normale virksomhet.
 • Det må ha som mål å fremskaffe ny kunnskap eller nye ferdigheter, eller benytte eksisterende kunnskap eller ferdigheter på nye måter eller områder
 • Det må dreie seg om utvikling av nye eller bedre varer, tjenester eller produksjonsprosesser.
 • Det må være til nytte for bedriften.
Slik er gangen i en SkatteFUNN-søknad
 • Virksomheten oppretter en bruker og logger seg inn via skattefunn.no
 • Elektronisk søknadsskjema for prosjektet fylles ut og sendes inn.
 • Forskningsområdet behandler søknaden og godkjenner prosjektet FoU-innhold.
 • Bren om godkjenning og eventuelle avgrensninger sendes søker.
 • Bedriften leverer årsrapport via skattefunn.no
 • Prosjektregninskapet fylles inn i et skjema, som legges ved selvangivelsen. Dette regnskapet må attesteres av revisor.
 • Skattetaten godkjenner skattefradraget  for bedriftens FoU-kostnader.
 • Støtten gis som et skattefradrag via skatteoppgjøret.
 • Et innvilget SkatteFUNN-prosjekt kan gå over inntil tre år.

Artikkelen ble utgitt i Regnskap & Økonomi utgave 4-2015