Skattemeldingen 2020 - næringsdrivende får anledning til å søke utsettelse til 20. august

Både selskaper og personlig næringsdrivende får anledning til å søke.

Del

I pressemeldingen sies det at det legges opp til en enkel, automatisert løsning for å søke om utsettelse. Om dette innebærer en annen løsning enn skjema RF-1114 i Altinn er uklart.

Selskap og eiere av enkeltpersonforetak

I forskriften av 6. april 2021 fremkommer det at skattekontoret etter søknad kan gi utsatt leveringsfrist til 20. august 2021. Dette vil omfatte selskap mv. som nevnt i skatteloven § 2-2 første ledd, for selskap som skal levere selskapsmelding mv. etter skatteforvaltningsloven § 8-9 og for eier av enkeltpersonforetak. 

Endringen gjelder derimot ikke skattepliktige som har frist 30. april, herunder petroleumsskattepliktige.

Det er viktig å merke seg at forskriften legger til grunn at det må søkes om fristutsettelse.

Ektefeller og deltakere

Ektefeller med forskjellig frist kan benytte den lengste fristen. Det er med andre ord kun den som er næringsdrivende som eventuelt behøver å søke om utsettelse. 

Deltakere i selskap som leverer selskapsmelding mv. etter skatteforvaltningsloven § 8-9 har samme frist som selskapet.

Årsregnskapsfristen og mva-melding

Finansdepartementet vil også sende på høring et forslag om at fristene for å fastsette årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning utsettes med to måneder, på samme måte som i 2020. 

Fristen for levering av mva-oppgave og for betaling for 1. og 2. termin merverdiavgift, holdes fremdeles til henholdsvis 10. april og 10. juni. Det varsles imidlertid at Skatteetaten ikke vil ilegge tvangsmulkt dersom meldingen leveres etter fristen, men det vil påløpe forsinkelsesrente som normalt ved for sen betaling.

Endringene er direkte respons på vår felles henvendelse med revisorforeningen om behov for fristutsettelser

Vedlegg:

Nyhetsartikkel på regjeringen.no