Skattemeldingen 2020 - næringsdrivende får anledning til å søke utsettelse til 20. august (OPPDATERT)

Både selskaper og personlig næringsdrivende får anledning til å søke. Utsettelse søkes på vanlig måte.

Del

(Denne artikkelen ble opprinnelig publisert 6. april, men ble oppdatert 15. april med informasjon om hvordan søke utsettelse og konsekvenser av manglende levering av mva-oppgave for 1. termin.)

Der det søkes om utsettelse av fristen for å levere skattemeldingen for næringsdrivende for 2020, blir leveringsfristen i år automatisk forlenget fra 31. mai til 20. august 2021.

Foretaket søker om utsettelse på vanlig måte gjennom søknadsskjemaet RF-1114 i Altinn.

Regnskapsførere og revisorer kan søke om utsettelse for sine kunder via RF-1113. Skjemaet setter en begrensning på 10%, men denne gjelder ikke for næringsdrivende klienter i år. 

Vi har fått opplyst fra skatteetaten at for å søke om utsettelse for mer enn 10% av kundemassen, må revisor/regnskapsfører overstyre skjemaet ved å legge inn et fiktivt høyt antall klienter i feltet for «Oppgi totalt antall klienter». Det har ikke vært mulig å endre selve skjemaets oppbygging på så kort varsel.

Eksempel: En regnskapsfører som skal legge inn søknad om utsatt frist for til sammen 20 av sine klienter, må i feltet «Oppgi totalt antall klienter» legge inn antallet 200 (eller høyere), for å unngå teknisk skjematrøbbel.

Når skjemaet sendes inn vil man få beskjed om at utsettelse vil bli gitt til 20. august, selv om det står 30. juni i skjemaet.

Selskap og eiere av enkeltpersonforetak

I forskriften av 6. april 2021 fremkommer det at skattekontoret etter søknad kan gi utsatt leveringsfrist til 20. august 2021. Dette vil omfatte selskap mv. som nevnt i skatteloven § 2-2 første ledd, for selskap som skal levere selskapsmelding mv. etter skatteforvaltningsloven § 8-9 og for eier av enkeltpersonforetak. 

Endringen gjelder derimot ikke skattepliktige som har frist 30. april, herunder petroleumsskattepliktige.

Det er viktig å merke seg at forskriften legger til grunn at det må søkes om fristutsettelse.

Ektefeller og deltakere

Ektefeller med forskjellig frist kan benytte den lengste fristen. Det er med andre ord kun den som er næringsdrivende som eventuelt behøver å søke om utsettelse. 

Deltakere i selskap som leverer selskapsmelding mv. etter skatteforvaltningsloven § 8-9 har samme frist som selskapet.

Årsregnskapsfristen og mva-melding

Finansdepartementet har sendt på høring et forslag om at fristene for å fastsette årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning utsettes med to måneder, på samme måte som i 2020. Les mer om dette her.

Fristen for levering av mva-oppgave og for betaling for 1. og 2. termin merverdiavgift, holdes fremdeles til henholdsvis 12. april og 10. juni. Det varsles imidlertid at Skatteetaten ikke vil ilegge tvangsmulkt dersom meldingen leveres etter fristen, men det vil påløpe forsinkelsesrente som normalt ved for sen betaling. Ved manglende levering av mva-melding for 1. termin, vil Skatteetaten fra mai 2021 iverksette fastsetting av merverdiavgift ved skjønn og eventuell ileggelse av tilleggsskatt.

 

Endringene i frister er direkte respons på vår felles henvendelse med revisorforeningen om behov for fristutsettelser

Vedlegg:

Nyhetsartikkel på regjeringen.no