Skattemeldingen i 2020 er helt ny

De fleste lønnsmottakere og pensjonister får i år en helt ny skattemelding. Onsdag 18. mars vil de første motta sin skattemelding.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert
Foto: Skatteetaten

I løpet av mars vil vi som er lønnsmottakere og pensjonister motta skattemeldingen for 2019. Den er ikke til å kjenne igjen.

Diskriminering, digitalisering og tillit

Den «gode», gamle skattemeldingen – eller «selvangivelsen» om du vil – bygger faktisk på oppbyggingen til den aller første skattemeldingen tilbake i 1913; først inntekter, så fradrag og til slutt formue.

Det er først og fremst på likestillingsområdet vi etter hvert fikk den største endringen; kvinner måtte uansett realiteter finne seg i å være oppført som «forsørgerbyrde» for mannen helt frem til 1958(!).

I 1999 opplevde vi et stort fremskritt – den forhåndsutfylte skattemeldingen. Først på denne siden av årtusenskiftet – i 2003 – kunne vi levere skattemeldingen elektronisk, og da med valgfrihet mellom Internett, SMS eller tastetelefon.

Et nytt fremskritt kom i 2011. Det som ble innført da var et modig valg, for nå fikk vi det som kalles «stille aksept». I dag er dette nesten like naturlig som likestilling og elektronisk levering, i den forstand at det skulle bare mangle. Men den gangen var det et stort spørsmål om myndighetene kunne ha slik tiltro til befolkningen.

I år kommer det neste store steget. Skattemeldingen er bygget helt om.

Fra skjema til tema

I den nye skattemeldingen frigjør vi oss fra den gamle skjematiske måten å tenke på. Fremover er det temaer som gjelder. Tanken bak er at dette etter hvert oppleves som langt mer naturlig og riktig.

Ett av temaene er bolig. I den nye skattemeldingen behandles alt om boligen ett sted. Her vil du få spørsmål om både formuesverdi, eventuell utleieinntekt og gevinstberegning ved skattepliktig salg.

Tilsvarende vil arbeidsinntekter og arbeidsrelaterte kostnader behandles i egen bolk. Alt om aksjer og andre verdipapirer samles også, både med tanke på inntekter, fradrag og formue.

Her er temaene:

 • Arbeid, trygd og pensjon
 • Bank, lån og forsikring
 • Bolig og eiendeler
 • Familie og helse
 • Finans
 • Gave og arv
 • Personlige forhold

Den nye oppbyggingen skal gjøre det enklere å sjekke opplysninger. Du vil også få mer veiledning til utfyllingen enn du er vant til fra den gamle løsningen. Skatteetaten lover dessuten at det blir lettere å fylle ut informasjon.

Skattemeldingen kommer på forskjellige dager

En gjenganger de senere årene har vært at nettsystemene ikke har taklet den store pågangen når skattemeldingene har blitt lagt ut i Altinn. De siste årene har de til og med begrenset antallet personer som får tilgang samtidig, og dermed har kø-følelsen vært til å ta og føle på. Dette justeres det på nå.

I år blir skattemeldingen tilgjengelig på forskjellige datoer. Skatteetaten gir deg beskjed om når din skattemelding er tilgjengelig.

De første får sin skattemelding 18. mars. Innen 1. april skal alle ha mottatt skattemeldingen.

Innleveringsfristen er fortsatt 30. april for lønnstakere og pensjonister.

Noen får fortsatt skattemeldingen i gammelt format

Selv om de fleste lønnstakere og pensjonister får den nye skattemeldingen, vil det fortsatt være en del av oss som mottar skattemeldingen i gammelt format. Dette gjelder for eksempel næringsdrivende og deres ektefeller.

Blant lønnstakere og pensjonister er det i første rekke de som fortsatt mottar papirutgaven som også i år mottar gammel versjon. I tillegg vil de som har fått etterbetalt ytelse fra for eksempel NAV få den gamle utgaven. Det samme gjelder dagmammaer som passer barn i barnet hjem, de som har mottatt lønn for arbeid på Svalbard eller Jan Mayen, sjøfolk og lønnstakere med nettolønn. Skattytere bosatt på institusjon må også forholde seg til den gamle typen skattemelding. Alle disse må vente til tidligst 20. juni før skatteoppgjøret blir klart og tilgodehavende utbetales.

Disse vil få skattemeldingen i gammelt format fra 31. mars, enten digitalt eller på papir i postkassen.

Tidligere skatteoppgjør

De som venter penger til gode kan glede seg over at skattepengene kommer tidligere i år. Allerede etter en til to uker etter innleveringen kommer skatteoppgjøret, og tilgodebeløp utbetales kort tid etter. Her er det likevel noen betingelser:

 • Du bruker ny skattemelding
 • Du og eventuell ektefelle må levere skattemeldingen
 • Du må ha skatt til gode
 • Du kan ikke ha ubetalte krav
 • Skattemeldingen din må ikke ha blitt tatt ut til kontroll

Innbetalingsfristene for restskatt er som tidligere 20. august og eventuelt 24. september.

Ikke vent med utfyllingen

Som med alt annet som er nytt, må vi nok regne med at vi trenger litt tid på å bli kjent med den nye skattemeldingen. Et godt råd er derfor å være tidlig ute med å sjekke hva skattemeldingen inneholder og få oversikt over hva som skal tilføyes av deg selv.

Og alle endringene til tross, skatten skal bli den samme!

Aktuelt kurs

Hvis alt går etter planen publiserer vi et nettkurs om den nye skattemeldingen tirsdag 17. mars. Her vil gå gjennom den nye oppbyggingen og se på hvordan du foretar endringer i skattemeldingen.

Kurset er spesielt tilrettelagt for deg som skal bistå andre med utfylling, men passer for alle.

Les mer.

Artikkelen ble først publisert i utgave 1 av Regnskap & Økonomi 2020.