Skattemessig behandling av klimakvoter

Skattedirektoratet mener kostnader til kjøp av frivillige klimakvoter ikke er fradragsberettigede. Kostnader til pliktige klimakvoter fradragsføres i takt med klimagassutslippet eller ved innlevering til oppgjør.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

I en prinsipputtalelse legger Skattedirektoratet til grunn at en klimakvote er en immateriell rettighet, som innebærer rett til å slippe ut klimagasser tilsvarende ett tonn CO2.

Pliktige klimakvoter
En kvotepliktig skattyter kan kjøpe klimakvoter eller tildeles disse vederlagsfritt.

En vederlagsfri tildelt klimakvote anses som skattepliktig inntekt for mottaker, så fremt kvoten er omsettelig. Inngangsverdien settes til omsetningsverdien på tildelingstidspunktet.

Ved kjøp av klimakvote vil ikke kvotepliktig skattyter få umiddelbar rett til å fradragsføre kostnadene. Kostnadene må i stedet aktiveres. Skattedirektoratet legger til grunn at kostnadene kan fradragsføres i takt med utslipp av klimagassene. Tidsbegrensede klimakvoter kan avskrives lineært.

I tillegg blir det lagt til grunn at klimakvoten vil være realisert når kvoten innleveres til oppgjør. Utgangsverdien settes i slike tilfeller til null, og skattyter får fradrag for inngangsverdien.

I tilfeller hvor klimakvoten selges vil salgsprisen utgjøre utgangsverdien i et skattepliktig gevinstoppgjør.

Frivillige klimakvoter
Skattedirektoratet kan ikke se at kjøp av frivillige klimakvoter i seg selv vil kunne påvise nær og umiddelbar sammenheng med skattepliktig inntektserverv. Direktoratet legger til grunn - basert på Skagendommen - at dette gjelder selv om kjøpet inngår i en forretningsmessig plan om å markedsføre bedriften som klimanøytral, og konkluderer med at kostnader ved kjøp av frivillige klimakvoter ikke vil oppfylle vilkårene for fradragsrett.