Skatteplikt ved utlån av nettbrett

I en uttalelse legger Skattedirektoratet til grunn at utlån av nettbrett til arbeidstaker er skattefritt så fremt det foreligger tjenstlig behov.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Skattedirektoratets uttalelse av 23. november 2011 lyder:

"[...]

Fordel ved arbeidstakers private bruk av datautstyr utplassert av arbeidsgiver er skattefri når utplasseringen er begrunnet i tjenstlig behov, jf. FSFIN § 5-15-4. Reglene gjelder hvor arbeidsgiver er eier eller leaser det utplasserte datautstyret og den ansatte er yrkesaktiv i hele perioden hjemme-PC-ordningen varer, jf. Lignings-ABC 2010/11 ”Naturalytelser i arbeidsforhold”, s. 822. Utlån av nettbrett faller etter Skattedirektoratets oppfatning inn under denne bestemmelsen, og vil således være skattefritt såfremt det foreligger tjenstlig behov. 

Arbeidsgiveres dekning av kostnader til bruk av internett, bredbånd m.v. omfattes av reglene om elektronisk kommunikasjon og faller således utenfor hjemme-PC-ordningen.  

[...]"

 

KILDE: Skattedirektoratets uttalelse av 23. november 2011