Skattlegging av inntekter fra skog – ofte stilte spørsmål

I 2016 og 2017 er det gjort flere store endringer i reglene for skattlegging av inntekter fra skog. Skattedirektoratet har publisert svar på ofte stilte spørsmål.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Skattedirektoratet har publisert flere artikler i anledning nye beskatningsregler for de som eier skog. 

Endringen for 2016 handler om at det er vedtatt å løsrive vurderingen av om aktivitet i skog er virksomhet (skogbruk) fra grensen ved husbehovsskog som gjelder i dag. Om aktiviteten skal anses som skogbruk skal vurderes på samme måte som for næringsvirksomhet for øvrig. Skattedirektoratet utarbeidet i forbindelse med dette nærmere retningslinjer om hva som skal anses som virksomhet innen skogbruk.

Les retningslinjene her.

Den andre artikkelen tar for seg overgangsregler for avvikling av gjennomsnittsfastsetting av skogbruksinntekt og føring i skattemeldingen (selvangivelsen). Denne er aktuell i tilfeller hvor skogbruksaktivitet tidligere har vært behandlet som virksomhet, men hvor aktiviteten i 2016 ikke lenger klassifiseres som dette.

Les om overgangsreglene og føring i skattemeldingen her.

Husk også at gevinst ved realisasjon av skogbruk fra og med 2016 ikke skal inngå i grunnlaget for beregning av personinntekt.

Fra 2017 erstattes gjennomsnittsligningen i skogbruket med føring av såkalt tømmerkonto, etter mønster av gevinst- og tapskonto.

Skattedirektoratet har som nevnt over publisert svar på ofte stilte spørsmål i anledning de nye reglene for 2016 og 2017.

Du finner artikkelen her.

 

 

Aktuelle kurs

Nettkurs
  • Skatte-/Avgiftsrett 2
    Klokke Created with Sketch.
Nettkurs
  • Skatte-/Avgiftsrett 1
    Klokke Created with Sketch.