Solgt eiendom: fjern alle formuesopplysninger i årsoppgjørssystemet

Skatteetaten melder at mange får feil i skattemeldingen fordi opplysninger om solgte eiendommer ikke er slettet i årsoppgjørssystemet.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Skatteetaten tar opp dette forholdet i Skatteinfo 3/2017. Det pekes på at Skatteetaten kan ha fjernet alle opplysninger om solgt eiendom i egne systemer, men at disse opplysningene kan komme tilbake dersom opplysninger om eiendommen ligger igjen i årsoppgjørssystemet. Dette kan typisk være gårds- og bruksnummer. 

Det oppfordres derfor til å sjekke at solgte eiendommer er fjernet i årsoppgjørssystemet.

Hvis skattyter står oppført med eiendom vedkommende ikke eier i den forhåndsutfylte skattemeldingen, kan regnskapsfører korrigere dette og samtidig opplyse hvem eiendommen er overdratt til og når. 

Dobbeltbeskatning

Skatteetaten opplever også at opplysninger om eiendommen legges inn på en ny post, selv om det er forhåndsutfylte opplysninger om eiendommen på annen post i skattemeldingen. Dette vil føre til at eiendommen kommer med i skattegrunnlaget to ganger.

Eiendomsoverdragelser som ikke er tinglyst

Hvis en eiendom er overdratt til ny eier uten at overdragelsen er tinglyst, må det sendes inn dokumentasjon på overdragelsen. Skatteetaten trenger denne dokumentasjonen for å kunne oppdatere sine systemer.