Statens innkrevingssentral blir en del av Skatteetaten

Som ledd i arbeidet med å effektivisere og forenkle offentlig sektor, foreslår Regjeringen å la Statens Innkrevingssentral (SI) bli en del av Skatteetaten.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

- Målet er å få en mer effektiv ressursbruk og en mer effektiv og helhetlig forvaltning av innkrevingsområdet i Norge. Endringen skal bidra til bedre samhandling mellom relevante fagmiljøer, og kan bidra til mer likebehandling og bedre rettssikkerhet for skyldnere, sier Finansministeren.

Skatteetaten og Statens innkrevingssentral skal sammen utrede hvordan endringen skal gjennomføres, og hvordan grensesnittet og organiseringen av oppgaver mellom virksomhetene skal være på kort og lang sikt. Det skal gjennomføres fra 1. januar 2015.

Det skal samtidig settes i gang et utredningsarbeid med sikte på å overføre forvaltningen av dokumentavgiften fra Kartverket og Toll- og avgiftsdirektoratet til Skatteetaten. Dokumentavgiften gir staten inntekter på om lag 8 milliarder kroner årlig og er den eneste særavgiften som i dag ikke kreves inn av etater under Finansdepartementet. Skattedirektoratet, Kartverket og Toll- og avgiftsdirektoratet skal sammen utrede saken og legge fram sin anbefaling i løpet av 2014.

Les pressemelding.

De nevnte endringer kommer i tillegg til planene om en ny fordeling mellom Skatt og Toll, gjennom at ansvaret for særavgifter og merverdiavgift ved innførsel flyttes fra Toll- og avgiftsetaten til Skatteetaten. Det ligger med andre ord an til en betydelig omorganisering fremover der flere oppgaver samles under Skatteetaten.