Takseringsregler for 2019

Skattedirektoratet har publisert takseringsreglene for inntektsåret 2019.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Takseringsreglene inneholder satser for verdsettelse av formuesobjekter og inntekts- og fradragssatser, til bruk i skattemeldingen for 2019.

Du finner takseringsreglene for 2019 her.

Det er i hovedsak satser som er endret, men det er verdt å merke seg at bestemmelsen om kostgodtgjørelse i § 1-2-2 også inkluderer utenlandsreiser. Den gamle bestemmelsen i § 1-2-3 om utenlandsreiser er tatt ut.

De gamle bestemmelsene om tips til serveringspersonale (§ 1-2-21) og merkostnader ved lengre daglige fravær fra hjemmet (§ 1-3-6) er fjernet.

Her er en kort oversikt over hvordan innholdet er tematisert:

 • § 1-1 Formuessatser private eiendeler
 • § 1-2 Inntektssatser lønnstakere mv
 • § 1-3 Fradragssatser lønnstakere mv
 • § 2-1 Formuessatser næringsvirksomhet
 • § 2-2 Inntektssatser næringsvirksomhet
 • § 2-3 Fradragssatser næringsvirksomhet
 • § 3-1 Formuessatser primærnæringene
 • § 3-2 Inntektssatser primærnæringene
 • § 3-3 Fradragssatser primærnæringene
 • Kap. 4 Verdsetting av skog
 • Kap. 5 Åpningsbalanse og senere balanse i jord- og skogbruk