Takseringsregler for 2020

Lovdata har publisert Skattedirektoratets takseringsregler for inntektsåret 2020.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Takseringsreglene inneholder satser for verdsettelse av formuesobjekter og inntekts- og fradragssatser, til bruk i skattemeldingen for 2020.

Du finner takseringsreglene for 2020 her.

I 2020-utgaven er bestemmelser som inneholdt satser som tradisjonelt også ble publisert som del av forskuddsutskrivingen blitt fjernet fra takseringsreglene. Begrunnelsen for dette er forenklingshensyn.

Utover dette er det i hovedsak satser som er endret. Her er en kortfattet oppsummering:

 • I § 1-1-3 er det tatt inn at verdsettelse av kjøretøy også inkluderer bobiler.
 • 1-2-1 om kostbesparelse for pendlere er opphevet
 • 1-2-2 om godtgjørelse til kost og losji på tjenestereiser er opphevet
 • 1-2-4 om kost på reise uten overnatting er opphevet
 • 1-2-6 om overskudd på kilometergodtgjørelse er opphevet
 • 1-2-15 om fordel fri bil er opphevet
 • 1-2-17 om fordel ved kost og losji er opphevet
 • 3-1-2 om verdsettelse jordbrukseiendom har foruten satsendringer tekstlige endringer

Her er en kort oversikt over hvordan innholdet er tematisert:

 • § 1-1 Formuessatser private eiendeler
 • § 1-2 Inntektssatser lønnstakere mv
 • § 1-3 Fradragssatser lønnstakere mv
 • § 2-1 Formuessatser næringsvirksomhet
 • § 2-2 Inntektssatser næringsvirksomhet
 • § 2-3 Fradragssatser næringsvirksomhet
 • § 3-1 Formuessatser primærnæringene
 • § 3-2 Inntektssatser primærnæringene
 • § 3-3 Fradragssatser primærnæringene
 • Kap. 4 Verdsetting av skog
 • Kap. 5 Åpningsbalanse og senere balanse i jord- og skogbruk