Treprosentregelen i fritaksmetoden er endret

Selskap som realiserer aksje eller eierandel, skal ikke lenger inntektsføre 3 prosent av netto gevinst som er skattefri etter fritaksmetoden. Regelendringen får følger for flere selskap enn disse.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Regelen ble endret 9. desember 2011 med virkning fra og med inntektsåret 2012.

Skattemessige virkninger for selskapene som hører hjemme i Norge

Tabellen under viser hva selskaper hjemmehørende i Norge skal beregne treprosentinntekt av for inntektsåret 2011 og 2012.

Skal inntekten inngå i grunnlaget for treprosentinntekt? Inntektsåret 2011 Inntektsåret 2012
Utbytte fra selskap i samme skattemessige konsern Ja Nei
Utbytte fra selskap som hører hjemme i EØS-land, og knytter seg til mottakerselskapet på et vis som tilsvarer skattemessig konsern Ja Nei
Utbytte fra annet selskap Ja Ja
Gevinst ved salg eller annen realisasjon av aksjer og andre verdipapir Ja Nei
Gevinst ved salg eller annen realisasjon av andeler i deltakerliknet selskap (ANS, KS mv.) Ja Nei
Utdeling til deltaker fra deltakerliknet selskap. Se nærmere forklaring nedenfor Nei Ja


Som skattemessig konsern regnes norske selskaper eller sammenslutninger hvor morselskapet eier mer enn ni tideler av datterselskapet, og har tilsvarende stemmerettsandel på generalforsamlingen.

Skattemessige virkninger for de utenlandske selskapene som både driver virksomhet i Norge og mottar utbytte

Fra og med inntektsåret 2012 skal selskaper hjemmehørende i utlandet, inntektsføre 3 prosent av utbytte selskapene mottar dersom følgende tre vilkår er oppfylt:

  • Det utenlandske selskapet driver skattepliktig virksomhet i Norge, for eksempel norsk filial av utenlandsk foretak
  • Aksjene knytter seg til virksomheten som det utenlandske selskapet driver i Norge
  • Utbyttet er skattefritt etter fritaksmetoden

Dersom utbyttet knytter seg til mottakerselskapet på et vis som tilsvarer skattemessig konsern, skal det utenlandske selskapet likevel ikke beregne treprosentinntekt av utbytte mottatt fra selskap som er hjemmehørende i et EØS-land.

I hvilke tilfeller skal deltakeren beregne treprosentinntekt av utdeling fra deltakerliknet selskap?

Selskapsdeltaker som mottar utdeling fra deltakerliknet selskap i 2012, skal beregne treprosentinntekt. Dette må deltakeren gjøre selv om deltakeren også må inntektsføre sin forholdsmessige andel av det deltakerliknede selskapets skattemessige overskudd.

Fra og med inntektsåret 2012 må også utenlandsk selskap som er deltaker i deltakerliknet selskap, inntektsføre 3 prosent av utdelingen.

Hvordan beregner deltakeren treprosentinntekt av utdeling fra deltakerliknet selskap?

Nettobeløpet som deltakeren skal beregne treprosentinntekt av står i post 216 i RF-1233 Selskapets oppgave over deltakerens formue og inntekt i deltakerliknet selskap. Dermed beregner ikke deltakeren treprosentinntekt av

  • tilbekebetaling av innbetalt egenkapital
  • et beløp som tilsvarer skatten deltakeren svarer av andelen av det deltakerliknede selskapets overskudd

 

KILDE: Skatteetatens artikkel av 21. februar 2012.