Utleie av eiendom med 11 campinghytter til driftsselskap vurdert som kapitalinntekt

Bindende forhåndsuttalelse tar for seg om utleie av privat eid eiendom til heleid driftsselskap skal vurderes som næringsinntekt eller kapitalinntekt.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

BFU 16/15 avgitt 15.12.2015, publisert 04.04.2016, tar for seg et tilfelle hvor personlig skattyter leier ut eiendom med 11 campinghytter, sanitæranlegg og vaktbolig til heleid driftsselskap. Foruten campinghytteeiendommen leier skattyter også ut lagerlokale til samme driftsselskap, samt en utleiebolig og en utleieleilighet. 

Skattedirektoratet kom til at innsenders personlige drift og utleie av eiendommer skulle vurderes sammen med hennes aktivitet knyttet til leieavtalen med driftsselskapet. Etter en en konkret samlet vurdering kom Skattedirektoratet til at utleieinntektene vil være kapitalinntekt etter bestemmelsen i skatteloven § 5-1, jf. § 5-20.

Uttalelsen bygger opp under at det kan være svært interessant å eie eiendom privat og legge driften til driftsselskap.

Les den bindende forhåndsuttalelsen her.

Les også om bindende forhåndsuttalelse 14/15, som handlet om utleie av næringslokale på 660 kvm. Også denne utleien ble vurdert som kapitalinntekt.