Utredning av forskjeller mellom finans- og skatteregnskapet

Finansdepartementet har satt i gang et arbeid for å avklare om det finnes forenklingsmuligheter gjennom reduksjon av forskjeller mellom finans- og skatteregnskapet.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Finansdepartementet har gitt Hans Robert Schwencke fra Handelshøyskolen BI i oppdrag å utarbeide en juridisk forstudie om forskjeller i regelverkene.

Målet med forstudien er å avklare om det finnes forenklingsmuligheter gjennom reduksjon av forskjeller mellom finans- og skatteregnskapet. Spesielt skal forenklinger for små aksjeselskaper utredes.

Forstudien skal resultere i en rapport, med frist for avlevering 1. mai 2019.

Økt samordning mellom regelverk er blant de topp 10-forenklingsforslagene Regnskap Norge har spilt inn til departementet. Det gjelder også for samordning mellom skatte- og avgiftsreglene.

Vedlegg

Finansdepartementet om utredningsarbeidet

Oppdragsbrevet for forstudien