Forlenget frist for skattefri omdanning i 2020

På grunn av koronakrisen utsettes fristen for å omdanne til aksjeselskap fra 1. juli til 1. september.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Overgang til selskapsfastsetting ved skattefri omdanning av virksomhet etter skatteloven § 11-20 kan bare finne sted fra 1. januar i et inntektsår. I utgangspunktet gjelder krav om at aksjeselskapet må være stiftet og melding sendt Foretaksregisteret i løpet av tidsrommet 1. januar til 1. juli i skattleggingsperioden. I tillegg må det være foretatt skattetrekk og beregnet arbeidsgiveravgift senest fra 1. juli. På grunn av koronakrisen utsettes fristen for inneværende år fra 1. juli til 1. september 2020.

Endringen er inntatt i forskrift.

Den utsatte fristen for 2020 gjelder både for omdanning av enkeltpersonforetak, ansvarlige selskaper, kommandittselskaper og NUF.

Er fristen overholdt vil virkningen være at selskapet skattlegges for virksomhetens resultat, og aksjonæren skattlegges for formuesverdien av aksjene og eventuelt utbytte som utdeles fra selskapet.

Oversittes fristen for å melde selskapet til Foretaksregisteret mv. kan det ikke foretas selskapsfastsettelse i omdanningsåret, og omdanningen gis først virkning fra neste årsskifte.