Våningshus og helårsboliger benyttet som fritidsbolig

Brev og skjema til eiere av våningshus og helårsboliger brukt til fritidsformål er sendt ut. En feil medførte at dette ikke skjedde ved ordinær utsendelse.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Ved vurdering av hvilke boliger som regnes som boligeiendommer og omfattes av de nye reglene om ligningsverdifastsettelse, er det eiendommens karakter og særtrekk, ikke hva eiendommen faktisk brukes til som er avgjørende.  Dette innebærer at boliger av typen helårsbolig benyttet som fritidsbolig i utgangspunktet omfattes av de nye reglene og skal få ny ligningsverdi. Det samme gjelder våningshus som benyttes til fritidsformål, og som ikke formueliknes som et våninghus på en jordbrukseiendom.

Ved en feil ble det ikke sendt ut skjema for disse eiendommene ved hovedutsendelsen i uke 35. Skattedirektoratet beklager dette. Brevene skal nå være sendt ut.

Dersom nødvendige opplysninger sendes inn innen 15. oktober, kan skattekontoret ta hensyn til den nye likningsverdien ved beregning av skattetrekket for 2011.

Dersom skattyter mener at eiendommen ikke er en boligeiendom, må dette sannsynliggjøres/dokumenteres. Skattekontoret vil ta stilling til spørsmålet under likningen.