Veileder for skatte- og avgiftsmessige spørsmål i hestebransjen

Skattedirektoratet har publisert en veileder som kan bidra til å avklare om aktiviteten skal anses som virksomhet i skatte- og avgiftssammenheng.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Veilederen er først og fremst ment for intern bruk i skatteetaten, og vil derfor være veiledende for hvordan skatteetaten behandler denne type spørsmål.

I veilederen blir det gjort rede for de sentrale vilkårene for skatterettslig og avgiftspliktig virksomhet. Praktisk anvendelse av regelverket forklares gjennom eksempler som skal være typiske for bransjen.