Vurderingsperioden for kunstnerisk virksomhet

Skattedirektoratet har besvart spørsmål om det kan legges til grunn at en billedkunstners aktivitet ikke kan anses å være virksomhet, dersom denne utelukkende har vist underskudd de siste fem årene.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Spørsmålet er stilt av et skattekontor.

Skattedirektoratet mener det ikke kan oppstilles et fast tidsrom for denne vurderingen, men at hvert tilfelle må vurderes konkret. Skattedirektoratet skriver:

"Langvarig retts- og ligningspraksis definerer virksomhet som vedvarende aktivitet av økonomisk karakter, som drives for utøverens regning og risiko, og som objektivt sett er egnet til å gå med overskudd.

Om kunstutøvelsen i det enkelte tilfellet er egnet til å gå med overskudd, skal avgjøres etter en konkret helhetsvurdering av aktivitetens inntektspotensiale.

Generelt må det tas hensyn til at utgiftene vanligvis overstiger inntektene i en oppstartsfase, og perioder med underskudd kan forekomme også senere i virksomhetens livsløp. Kunstutøvelsen behøver derfor ikke gå med overskudd det inntektsåret ligningen gjelder. Det er tilstrekkelig at aktiviteten er egnet til å generere overskudd i fremtiden. Det skal tas hensyn til at det kan ta tid å skape seg en posisjon som profesjonell kunstner, og en etableringsfase på fem år er normalt ikke nok for en bildende kunstner.

Relevante momenter kan være om det foreligger økonomiske vurderinger, registrert foretak mv. Aktiviteten som utøves er et sentralt element i vurderingen. Det vil f. eks ikke være tilstrekkelig å produsere kunstverk, dersom det ikke gjøres en innsats for å få solgt produktene. Arrangering av salgsutstillinger, åpning av atelier, deltakelse på messer og andre salgsarenaer, kan være relevante momenter."

Kilde: Uttalelse fra Skattedirektoratet, 3. februar 2012