Altinn gir bedriftene en årlig innsparing på 15 mrd

Regnskapsførere, revisorer og systemleverandørene til næringslivet gis stor del av æren for at arbeidsflyt og dataflyt ved økonomisk innrapportering har blitt tidsbesparende.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

I en spørreundersøkelse fra august i år svarer næringslivsledere at bruken av Altinn sparer bedriftene for tid tilsvarende 15 milliarder kroner per år.

I en pressemelding skriver Digitaliseringsdirektoratet at næringslivet skal ha ros for at nesten 100 prosent av virksomhetene har tatt i bruk det digitale økosystemet for rapportering via Altinn. En stor del av æren gis til regnskapsførere, revisorer og systemleverandørene, som bistår næringslivet med sentrale innrapporteringer. 

2 ½ time besparelse

Det var flere enn 3600 næringslivsledere i hele landet som deltok i spørreundersøkelsen. Disse representerte små, mellomstore og store bedrifter fordelt på ulike bransjer. 

Undersøkelsen viser at bedriftene i snitt sparer 2 ½ time per innrapportering, noe som med 14 millioner innrapporteringer er anslått å gi en årlig innsparing på 15,9 milliarder kroner. 

Ligger godt an internasjonalt

Spørreundersøkelsen underbygges av en internasjonal undersøkelse gjennomført at PwC på oppdrag for Verdensbanken i 190 land. Her går det frem at en norsk "referansebedrift" i snitt bruker 79 timer på skatte- og avgiftsrapportering årlig. I Danmark ligger tilsvarende referansebedrift på 132 timer, i USA 175 timer og i Tyskland 218 timer. 

7 faktorer som sparer tid for bedriftene

I pressemeldingen trekkes det frem syv forhold som gir bedriftene tidsbesparelse:

  • Innsending skjer elektronisk og erstatter posthåndtering
  • Altinn gir bedriftene eget arkiv over skjema som er sendt inn og meldinger fra det offentlige
  • Altinn gir de som har roller i bedriftene automatiske rettigheter, som for eksempel daglig leder, styremedlemmer, regnskapsfører og revisor
  • De næringsdrivende finner alle sine rapporteringsplikter samlet på samme sted
  • Daglig leder kan delegere rettigheter på bedriftens vegne til egne ansatte og innleide ressurser
  • Altinn kan integreres med bedriftens, regnskapsførers og revisors datasystemer, slik at de kan logge inn, fylle ut skjema, signere og sende inn fra blant annet regnskapssystem, årsoppgjørssystem og lønn/HR-system
  • Altinn tilbyr arbeidsflyt mellom daglig leder, regnskapsfører og revisor, og gir status på hvor oppgaven ligger i arbeidsflyten. 

For Regnskap Norge er det hyggelig å se at våre medlemmers og foreningens innsats for å tilpasse Altinn til næringslivets behov bærer frukter. Et godt eksempel på dette er at vi etter hvert vant frem med at Altinn måtte ha førsteprioritet på integrasjon med bedriftenes datasystemer. Et annet viktig eksempel er at regnskapsførere og revisorer måtte få automatisk tilgang til sine kunder.