Delegering av roller og rettigheter blir enklere i ny Altinn-versjon

Den nye versjonen inneholder store nyheter, og lanseres i uke 7.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

I likhet med tidligere år vil februar-versjonen av Altinn inneholde tilpasninger til selvangivelsen. I år kommer en
helt ny skattemelding myntet på næringsdrivende som fyller ut selvangivelsen selv
dette er største endring på skatteområdet.
Utover dette kommer Altinn med flere viktige og ikke minst spennende nyheter.

Samtykkeløsning for deling av data
Den mest spennende på noe sikt er at Altinn implementerer en løsning for samtykke til deling av data. Dette åpner for at du kan gi samtykke til at for eksempel banker i forbindelse med lånesøknad kan hente selvangivelsesdata og lønnsdata fra Altinn, fremfor at du selv overleverer dokumentasjon på det samme.

Denne samtykkeløsningen åpner for en rekke forenklingsmuligheter, noe vi håper Altinn-etatene imøtekommer på en god måte. Les mer om løsningen hos Altinn.

Roller og rettigheter
Delegering av roller og rettigheter er og har vært komplisert i Altinn, og er et av de områdene Regnskap Norge har arbeidet mest for å få forenklet. Nå kommer det endringer her, og Altinn bebuder at endringene innebærer store forbedringer.

Det skal bli tydeligere hvem som har rettigheter for en person eller virksomhet, og hva de har rettigheter til å gjøre. Dette skal gi bedre oversikt, og økt bevissthet rundt tilgangene som er gitt.

Les mer om endringene innen delegeringer her.

Betalingsløsning
Altinn vil fremover tilby betalingsløsning, noe som blant annet åpner for at du samtidig med skjemainnlevering kan gjennomføre betaling relatert til oppgaven. Dette kan for eksempel innebære at du i fremtiden kan betale for registrering av aksjeselskap i Foretaksregisteret, som ledd i samme prosess som utfylling og innsending av Samordnet registermelding.

Det må nok påregnes at det for en del Altinn-tjenester blir nødvendig å betale gebyr mv samtidig med registrering, bestilling, levering av skjema mv, slik at forvaltningen sparer administrasjon rundt fakturering og betalingsoppfølging.

Betalingsløsningene fra Nets, Payex og DIBS blir implementert.

Samspill med Digipost og e-Boks
Det tilrettelegges også for bedre samspill med digital postboks for privatpersoner. Altinn-etater vil kunne bruke Altinn som tjeneste for å videresende post til innbyggernes valgte postkasse (Digipost eller e-Boks). Etaten vil selv kunne angi om den aktuelle posten kun skal videresendes de digitale postkassen, eller om det også skal ligge en kopi i Altinn.

Av hensyn til bruk av fullmektig, vil vi tro det mest heldige er om sistnevnte løsning tas i bruk når det gjelder økonomiske forhold. Dersom innbygger ikke har digital postkasse uten å reservere seg mot elektronisk post, kan posten legges i Altinn.

Her finner du en mer komplett oversikt over kommende endringer.