Få oversikt over Norges digitale tilstand

Nå kan du følge digital utvikling i Norge gjennom egen statistikktjeneste.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Klikk her for å komme til tjenesten Det digitale Norge.

Tjenesten sier noe om både privatmarkedet og i næringslivet. Ved lansering 26. mai 2015 forteller tjenesten litt om blant annet følgende:

 • Tre av fire husstander hadde fast bredbånd i 2014.
 • Utviklingen i tiltak for å øke informasjonssikkerheten i næringslivet øker stadig i omfang. Se mer informasjon nedenfor.
 • Feilsendt e-post er den viktigste enkeltårsaken til at informasjon kommer på avveie. Smarttelefoner er nestemann på synderlista.
 • 70 % av sikkerhetssvikt avdekkes av ansatte
 • Den største årsaken til spredning av datavirus skjer fordi bruker aktiverer virusen ved å igangsette programtillegg mv. Automatisk kode via minnepenn er nest største årsak, og er dermed mer vanlig årsak enn infeksjon via nettverk. 
 • Operasjonssenteret for håndtering av alvorlige dataangrep registrerte 5300 hendelser i 2014. Dette var nær dobling fra året før.
 • Fire av fem registreringer i Foretaksregisteret ble gjort elektronisk i 2014.
 • Tre av fire registreringer i Enhetsregisteret gjort elektronisk i 2014.
 • Andelen elektroniske dokumenter i Løsøreregisteret nærmer seg 80 prosent
 • Norge har bedre 4G-dekning enn gjennomsnittet i EU, men ligger etter våre skandinaviske naboer.
 • Utviklingen i antall transaksjoner inn i Altinn øker fortsatt og har nå passert 15 millioner. Antall transaksjoner ut fra Altinn øker likevel langt mer, og nærmer seg 21 millioner transaksjoner. Hva antall ut-meldinger består av er ikke spesifisert, men det er nok "fare" for at kvitteringer utgjør en stor andel.
 • 66 prosent av alle bredbåndsabonnenter abonnerer på høyhastighetsbredbånd (nedlastingshastighet som tilsvarer minst 30 Mbit/s.)
 • Over halvparten av statlige virksomheter tilbyr tjenester i nettskyen
 • 87 prosent av statlige virksomheter er tilgjengelige via sosiale medier
 • Over halvparten av bedrifter med minst ti ansatte brukte sosiale medier i 2014.
 • Cirka 30 prosent av bedrifter med minst ti ansatte bruker nettskytjenester. Tjenestene brukes i hovedsak til e-post og lagring av filer.
 • To av tre søknader som Innovasjon Norge mottar er e-søknader.
 • 85 prosent av nasjonale patent-, varemerke- og designsøknader ble levert gjennom Altinn
 • I 2014 handlet 33,8 prosent av de som hadde brukt Internett i løpet av siste år varer eller tjenester via nett fra land i EU.
 • Tre av fire nordmenn ble vurdert til å ha medium eller høy kompetanse innenfor IKT i 2012. Andelen i dag er ikke opplyst.
 • 8 av 10 nordmenn mellom 16 og 74 år vært i kontakt med myndighetene via Internett i 2014.
 • 95 % av befolkningen benyttet Internett i løpet av de siste tre måneder.
 • 37 prosent av norske bedrifter efakturaer sendte eller mottok efakturaer egnet for automatisk behandling. Tilsvarende tall for EU var 28,7 prosent.

Når det gjelder sikkerhetstiltak i norske virksomheter sier statistikken følgende om omfanget på tiltak som er iverksatt:

 • 69 % har oversikt og kontroll på brukeridentiteter med tilgang til virksomhetens IT-system
 • 68 % har iverksatt retningslinjer for sikker drift av IT-infrastruktur
 • 67 % har rutiner for håndtering av personopplysninger
 • 56 % har oversikt over alle personopplysninger som behandles i virksomheten
 • 51 % har retningslinjer for håndtering av avvik
 • 42 % har planer for håndtering av de viktigste informasjonssikkerhetshendelser
 • 42 % har sikkerhetsinstruks for brukere, leder og sikkerhetsansvarlig
 • 26 % har krav til at det utpekes en informasjonssikkerhetsansvarlig
 • 20 % har krav til gjennomføring av systematiske øvelser knyttet til IT-beredskap

For regnskapsbedrifter er flere av poengene over pliktige å etterkomme, og alle punktene er vel verdt å vurdere. For regnskapsbedrifter er risikostyringsforskriften, personopplysningsloven og GRFS punktene 2.1, 2.7 og 2.8 spesielt sentrale regelverk å etterkomme i lys av utfordringene innen IT-sikkerhet. I kvalitetssikringsverktøyet KS Komplett finner du flere hjelpemidler som kan være aktuelle i forbindelse med IT-sikkerhet.

Klikk her for å komme til tjenesten Det digitale Norge.