Flere store endringer i juni-oppdateringen av Altinn

Den nye versjonen skal inneholde flere store endringer, blant annet med forandringer i registrering av kontaktinformasjon.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Altinn sentralforvaltning (ASF) varsler at endringene for kontaktinformasjon gjøres for å sikre at Altinn skal være godt egnet for tjenesteeiere som benytter tjenester til virksomheter som krever varsling. Her gjøres det endringer både på brukersiden med et forenklet, moderne design, og mot tjenesteeierne for å sikre kontroll på at varsel sendes ut til de riktige varslingsadressene.

Til dette kan vi bemerke at NARF ved gjentatte anledninger har tatt opp at varslene må inneholde referanse til hvem og hva varslene gjelder. Vi håper det kommer en klar forbedring på dette fremover. Det er særlig Skattedirektoratets tjenester som svikter her. Vi har dessuten tatt opp at ledetekstene til meldinger i Min meldingsboks må inneholde referanse til hvorvidt meldingen kun er en kvittering, eller om meldingen gjelder noe som må følges opp.

ASF er for øvrig særlig oppmerksomme på de utfordringer regnskapsførere og revisorer har i forhold til roller i Altinn og innholdet i disse. Det arbeides derfor med å erstatte de kjente rollene med egne dedikerte roller tilpasset bransjene. Denne endringen ligger noe frem i tid.

Den nye versjonen kommer i uke 24. For første gang i Altinns historie planlegges det med tilgjengeliggjøring av ny versjon på en hverdag. Løsningen vil holdes åpen under produksjonssettingen.

Det er laget en fullstendig oversikt over endringene som er del av denne versjonen