Hovedadministrator – ny rolle i Altinn

Rollen åpner for at daglig leder kan delegere tilgangstyring i Altinn til annen person.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Den nye rollen innebærer at daglige ledere kan slippe byrdene med å bestyre tilganger i Altinn.

Rollen Hovedadministrator kan delegeres til en kollega eller for eksempel regnskapsfører, som i så fall kan overta oppgaven med å administrere Altinn-tilganger.

Åpner for selvvalgt rollestyring

Daglige ledere får rollen Hovedadministrator tildelt automatisk ved registrering som daglig leder i Enhetsregisteret. Det samme gjelder for øvrig de som har rollene Styrets leder, Bestyrende reder og Innehaver. Dette åpner for å delegere rollen Hovedadministrator videre til andre som innehar en rolle hos foretaket.

Selve Hovedadministrator-rollen inneholder også rollene Tilgangsstyring og Klientadministrator.

I tillegg vil Hovedadministrator inneholde tilgang til en ny systemressurs: MainAdmin. Altinn skriver i sin omtale at denne senere vil kunne brukes til å autorisere tilgang til delegering av mer spesielle roller og rettigheter, blant annet for tjenester med personsensitivt innhold.

Rollen gir delegeringstilgang

Det spesielle med Hovedadministrator-rollen er at en hovedadministrator får tilgang til å delegere roller og tjenesterettigheter både til andre og seg selv, tilsvarende som daglig leder. Dette gjelder også administrering og delegering av klientroller til ansatte på vegne av klientene til virksomheten.

Hovedadministratoren behøver ikke ha noen annen rolle eller tjenesterettigheter hos foretaket, utover Hovedadministrator-rollen.

Siden Hovedadministrator får utvidet mulighet til å gi både seg selv og andre alle rettigheter for virksomheten, vil det komme opp en advarselstekst ved delegering.

Ikke nøkkelrolle

Rollen Hovedadministrator er ikke definert som såkalt nøkkelrolle. Dette innebærer at en hovedadministrator for en virksomhet ikke vil arve roller og rettigheter som andre brukere eller virksomheter har gitt til virksomheten.

I et regnskapsforetak betyr dette at hovedadministrator ikke automatisk får roller og rettigheter som er tildelt fra eksempelvis kunder.

Les Altinns omtale.