Hvilket lovverk påvirker teknologivalg i vår bransje?

Regnskapsbransjen er underlagt mange lover og regler. Noen av disse påvirker valg av teknologiske løsninger. Nedenfor sammenfattes disse i en tabell. Det kan være at dine kunder er underlagt spesiell lovgivning. Dette må vurderes i tillegg.

Del


Relevante lover og regler i regnskapsbransjen når det gjelder IKT.

Regnskapsførerloven § 10 om taushetsplikt
§ 12 om innsyn

GRFS

2.1. om rutiner og intern kontroll
2.7 om taushetsplikt
2.8 om program- og maskinvare
4.x om oppdragsgivers regnskapsmateriale
6.x om oppdragsdokumentasjon

 

Forskrift om risikostyring og intern kontroll § 5 om utkontraktering
§§ 6 - 8 om risikostyring, intern kontroll og dokumentasjon
§ 10 om uavhengig bekreftelse

 

Bokføringsloven / forskrift

Om spesifikasjoner, regnskapssystem, oppbevaring, kontrollspor, sikkerhetskopiering og bistandsplikt.

 

Kassaloven

Om krav til kassasystemleverandører 

 

Personopplysningsloven

Om beskyttelse av personopplysninger. Databehandleravtaler.

 

Arkivloven (offentlige kunder) Oppbevaring av arkivpliktig materiale