I uke 7 kommer Altinn i ny versjon

Her får du en oversikt over hva som kommer av endringer.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Her er hva Altinn selv trekker frem som de mest sentrale endringene: 

Oversiktlig innlogging – høyere sikkerhetsnivå

Skjermdump av ny innloggingsside

Det gjøres to større endringer på Altinns egne innloggingsmetoder. Innloggingssidene får et helt nytt design, og innlogging med SMS får økt sikkerhetsnivå.

De fleste brukere benytter ID-porten til innlogging i Altinn. Slik skal det fortsatt være. Men for noen behov har Altinn sine egne innloggingsmetoder. Dette gjelder for eksempel autentisering av datasystem, innlogging med virksomhetssertifikat og innlogging uten fødselsnummer/D-nummer.

Responsivt og med universell utforming

Innloggingssidene som benyttes for disse innloggingsmetodene får i versjon 17.1 nytt design. Det nye designet er i tråd med designet som er brukt i Profil, roller og rettigheter. Sidene vil være responsive, som betyr at designet tilpasser seg til ulike skjermstørrelser. Det er også tydeligere for brukerne hvor de skal klikke for å komme seg videre.

- Altinns nye formspråk har blitt tatt godt i mot av brukerne, og vi vil i tida framover rulle det ut på stadig flere deler av løsningen, forteller Hilde Mari Måsøy, brukskvalitetsrådgiver i Altinn. Hun legger til at de nye sidene oppfyller krav til universell utforming på en bedre måte enn tidligere.

Mer fra datasystem

Samtidig som det nye designet, gjøres det også en endring som gjør det mulig å oppjustere sikkerhetsnivået for innloggingsmetoden passord og sms fra Altinn fra nivå 2 til 3. Dette betyr at det blir mulig å nå flere tjenester enn tidligere fra datasystemer.

Kun brukere som aktivt velger det vil få justert opp sikkerhetsnivået. Å endre nivået krever at man setter et nytt passord og bekrefter med en ID-porten-innlogging. Innlogging med kodebrev fra Altinn vil fremdeles ha sikkerhetsnivå 2.

Post til virksomheter

For at Altinn skal fylle rollen som digital postkasse for næringslivet, er det nødvendig at også offentlige myndighetsutøvere som ikke er tjenesteeiere kan sende post. I den nye versjonen tilrettelegges Altinn for nettopp dette.

Oppretter felles meldingstjenester

Skjermdump av delegering - post fra det offentlige

Alle virksomheter har allerede en kanaluavhengig meldingsboks i Altinn som de selv styrer tilgangene til. Det mest merkbare ved tilretteleggingen er at det dukker opp ti nye tjenester som det kan delegeres rettigheter til, slik at de rette personene i virksomheten får lesetilgang for de aktuelle meldingene. Siden tjenestene er felles, er det ikke nødvendig for brukerne å ta hensyn til hvem som er avsender når de delegerer.

Tjenestene er lagd for post om ulike temaer, og vil få følgende navn:

  • Post fra det offentlige innenfor plan, bygg og geodata
  • Post fra det offentlige innenfor helse, sosial og omsorg
  • Post fra det offentlige innenfor oppvekst og utdanning
  • Post fra det offentlige innenfor kultur, idrett og fritid
  • Post fra det offentlige innenfor trafikk, reiser og samferdsel
  • Post fra det offentlige innenfor natur og miljø
  • Post fra det offentlige innenfor næringsutvikling
  • Post fra det offentlige innenfor skatter og avgifter
  • Post fra det offentlige innenfor tekniske tjenester
  • Post fra det offentlige innenfor administrasjon

... og mye mer

En komplett liste med beskrivelser av endringene som kommer i den nye versjonen finner du her.