Full overgang til e-faktura kan spare samfunnet for 5,2 milliarder årlig

På initiativ fra Nærings- og fiskeridepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet har Oslo Economics laget en oppdatert oversikt over bruken av elektronisk faktura.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Rapporten viser at elektronisk fakturering til offentlig sektor er høy, med 75­ til 85 prosent markedsdekning. Andelen er lavere mellom næringsdrivende, men utviklingen har gått raskt, fra 10 prosent i 2015 til rundt 40 prosent i 2019. Fakturering til privatpersoner anslås å bestå av om lag 56 prosent elektroniske fakturaer.

Økonomisk og tidsmessig besparelse

Oslo Economics anslår at samfunnets totale tidsgevinster ved overgang til elektronisk faktura gir en potensiell besparelse på 4,2 mrd. kroner per år. Gevinster knyttet til reduserte distribusjonskostnader bidrar med ytterligere et potensial på 1 mrd. kroner per år. Anslagene er basert på estimerte andeler og tidsgevinster fra 2019, og usikkerheten er betydelig.

Tidsgevinsten ved overgang til elektronisk faktura anslås til ca. 1 minutt for avsender og 3 til 5 minutter for mottaker i B2B- og B2G-markedet. Disse anslagene stemmer godt overens med tidligere estimater, når en tar hensyn til at behandling av utgående og innkommende ikke-elektroniske fakturaer allerede i all hovedsak foregår digitalt. Tidligere - og langt høyere - estimerte tidsgevinster, tok utgangspunkt i en hel-manuell fakturabehandling som i dag i stor grad er erstattet med digital behandling.

Fremtidig utvikling

Ifølge Oslo Economics vil andelen elektroniske fakturaer fortsette å øke i årene som kommer, slik at bruken av papir- og PDF-fakturaer gradvis vil reduseres uten innføring av tiltak og i all hovedsak falle bort i løpet av en femtenårsperiode. En gradvis overgang til elektronisk faktura innebærer at den potensielle årlige besparelsen vil reduseres år for år.

Det er små virksomheter med lite fakturavolum, og som er lite eksponert for offentlige kunder eller store private kunder, som har kommet kortest i overgangen til elektronisk faktura.

Her kan du lese hele rapporten til Oslo Economics.