Min profil i Altinn blir ny

Denne uka kommer Altinn i ny versjon, og det gjøres omfattende endringer i menyvalget "Min profil".

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Dagens fire sider slås sammen til én side som gir deg tilgang til funksjonalitet for varsling, i tillegg til en del innstillinger. Siden har ulikt innhold avhengig av om du representerer deg selv (eller en annen person) eller om du representerer en virksomhet. 

Personlig kontaktinformasjon for virksomhet
Som del av den nye profilen, vil brukere kunne registrere sin personlige kontaktinformasjon for en virksomhet. Kontaktinformasjonen brukes av etatene som eier tjenestene, slik at de kan sende varsel på e-post og sms knyttet til de tjenestene du har tilgang til. Du kan abonnere på varsel om alt du har tilgang til, eller ved å velge ut de enkelte tjenestene du ønsker varsling om.

Den personlige kontaktinformasjonen er et supplement til virksomhetens felles (offisielle) elektroniske varslingsinformasjon. Den felles kontaktinformasjonen kan også redigeres via Min profil. Du kan fortsatt velge mellom å bruke data fra Enhetsregisteret, eller velge å legge inn annen informasjon selv.

Tilpasset din skjerm
Blant endringene i design for den nye siden er at siden nå er laget slik at den sørger for at innholdet er tilpasset skjermen det vises på. All funksjonalitet, alle knapper og menyvalg vil være like egnet til bruk på en mobiltelefon som på en PC. 

Endringene viser hvilken retning Altinn regner med å gå når designet for resten av Altinn oppdateres i kommende versjoner. 

Se eksempel på hvordan utseendet blir ved å klikke her.

Prioritering av varsler
Altinn gjør en forbedring av funksjonaliteten for å prioritere varsler (sms/e-post), slik at ikke en masseutsending av (mindre tidskritiske) varslinger fører til at mer akutte varsel blir liggende lenge i kø i påvente av at massevarslene sendes ut. Altinn utvider samtidig hvilke mulige identifikatorer som kan være del av et varsel, slik at tjenesteeier kan sende ut varsel der det er tydelig hvem varselet gjelder uten at etaten sender ut for mye identifiserende informasjon. Dette er noe NARF har etterlyst lenge.

Forbedret signeringsløsning når flere personer skal undertegne
For tjenester som skal signeres av flere personer eller virksomheter ("i parallell"), gjør Altinn en justering av hvilken informasjon som vises i situasjoner der man selv har signert, mens man venter på at andre skal signere. Det blir også mulig for tjenesteeier å styre hva de ulike signererne skal signere. Dette er nødvendig for den kommende tjenesten for elektronisk stiftelse av aksjeselskap.

Tilgangsstyring utenfor Altinn-portalen
Vi innfører mulighet til å bruke REST-grensesnittet til å hente ut og administrere tilganger/rettigheter i Altinn. Dette gjøres ved først å forbedre autorisasjonskomponenten med mer robuste og gjenbrukbare tjenester, og deretter å implementere dette i REST-grensesnittet. Endringen gjør det mulig for utviklere å inkludere rettighetsstyring i eksterne portaler og applikasjoner.