Nå kommer langt bedre tilbakemeldinger på innleverte aksjonærregisteroppgaver

Meldingene vil nå vise hvem meldingen gjelder og om oppgaven er godkjent eller inneholder feil.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Regnskap Norge har i flere år arbeidet for at kvitteringer, varsler og tilbakemeldinger fra Altinn skal bli bedre. Særlig problematiske har e-poster om at du har et brev i Altinn vært, når det ikke har fremgått verken hvem saken gjelder eller hva den handler om. Vi har sett forbedringer på flere områder, men fortsatt gjenstår viktige meldinger av denne typen. 

Fra skatteetaten kom mer informative meldinger om skatteoppgjør for selskaper i fjor høst. Nå er mer informative meldinger om aksjonærregisteroppgaven "satt i produksjon", altså ferdig utviklet og blir fra nå av sendt ut til innsender.

Tilbakemeldingen vil inneholde organisasjonsnummer og navn på selskapet. I tillegg vil det fremkomme om aksjonærregisteroppgaven er godkjent eller har feilutslag. Dette medfører at det blir langt mer effektivt å reagere på oppgaver som må følges opp. Risikoen for at det ikke reageres på feilmeldinger blir i tillegg redusert.

Informative emnefelt For denne sesongens aksjonærregisteroppgaver blir dessverre ikke emnefeltet mer informativt enn den nøytrale informasjonen "Brev fra Skatteetaten". Dette har tekniske årsaker, men forventes endret før neste års innleveringer.

Andre varsler Det arbeides videre med å forbedre andre meldinger. Dette gjelder blant annet skattetrekksmeldingene som sendes ut i disse dager. Endring her kommer når nytt forskuddssystem tas i bruk hos skatteetaten. 

Varsler om skatteoppgjør for personer forventes å bli endret i forkant av sommerens utlegg. Også slike varsler vil da inneholde referanse til hvem varselet gjelder.