Nasjonal strategi for kunstig intelligens

Strategien beskriver de store linjene i regjeringens arbeid for ansvarlig bruk av kunstig intelligens i offentlig forvaltning og i relasjon til den private sektoren.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Kommunal- og moderniseringsdepartementet ved digitaliseringsminister Nikolai Astrup har i disse dager kommet med en nasjonal strategi for kunstig intelligens. 

Regnskapsbransjen med sin pliktige rapportering er ikke direkte nevnt i strategien, men strategien beskriver i et eksempel hvordan DFØ (Direktoratet for økonomistyring) tester ut to systemer for automatisk kontering. Modellen gjør en prediksjon av konteringen basert på historiske data og informasjon fra selve fakturaen. Dette er allerede kjente teknologier i vår bransje, så strategien bringer lite nytt i den forbindelse.

Smartere offentlig forvaltning

Det viktigste i strategien opp i mot vår bransje er omtalen av bruk av kunstig intelligens i offentlig forvaltning som møter de næringsdrivende. Offentlig sektor vil i fremtiden bruke kunstig intelligens til å levere mer treffsikre og brukertilpassede tjenester, øke samfunnsnytten av egen virksomhet, effektivisere drift og arbeidsprosesser og redusere risiko.

Kunstig intelligens i offentlig sektor kan blant annet bidra til:

  • mer relevante råd og tjenester til innbyggerne i ulike livssituasjoner
  • bedre beslutningsstøtte til saksbehandlere og andre offentlige ansatte
  • å effektivisere prosesser og optimalisere ressursbruk
  • å øke kvaliteten i prosesser og tjenester gjennom å automatisk oppdage sannsynlige avvik
  • å forutsi trender basert på data fra både virksomheten og omgivelsene
  • behandling av naturlig språk for sortering og kategorisering, og til å oversette mellom ulike språk og målformer

Avviksfokus

Det er å vente at skattemeldinger og annen pliktig rapportering bransjen leverer vil undergå behandling av lærende maskiner for å identifisere avvik for oppfølging. Samtidig kan kunstig intelligens redusere ressursbruk på pliktoppfyllende næringsdrivende ved at de i større grad "klareres" av systemene.

Sirkulær økonomi

I samarbeid med Circular Norway, spilte Regnskap Norge inn i innspillsrunden at kunstig intelligens kan bidra til et skifte fra en lineær økonomi til en sirkulær økonomi. Dette er ikke nevnt særskilt i strategien, men flere elementer i strategien støtter opp under et slikt skifte. Et viktig element i så henseende er tilgang til rådata og bearbeidede data til næringslivet for bedre beslutningsstøtte og innovasjon.