Nye roller i Altinn for regnskapsførere og revisorer

For regnskapsførere opprettes tre særskilte roller, henholdsvis med og uten signeringsrett og egen rolle begrenset til lønnsrelaterte tjenester.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Rollene vil til å begynne med ikke gi tilgang til noen tjenester, men vil likevel vises i rollelister i Altinn. Rollene vil gradvis gis tilgang til de ulike tjenestene regnskapsførere og revisorer trenger tilgang til. Når alle tjenester er koblet til de nye rollene, vil det være nok å delegere én rolle per klient til den ansatte i regnskapsfører- eller revisorselskapet.

De nye rollene er:

For regnskapsfører:

  • Regnskapsfører med signeringsrettighet – tilgang til alle relevante tjenester, inkludert mulighet til å signere
  • Regnskapsfører uten signeringsrettighet – tilgang til alle relevante tjenester, uten mulighet til å signere
  • Regnskapsfører lønn – tilgang til lønnsrelaterte tjenester, inkludert mulighet til å signere

For revisor:

  • Ansvarlig revisor – tilgang til alle relevante tjenester, inkludert mulighet til å signere
  • Revisor – tilgang til alle relevante tjenester, uten mulighet til å signere

Tilgjengelig i uke 51 Rollene kan delegeres så snart de er tilgjengelige, noe som er planlagt å skje i uke 51. Når alle tjenester er koblet til de nye rollene, vil Altinn fjerne koblingen mellom rollene regnskapsfører/revisor i Enhetsregisteret og de Altinn-rollene serviceenhetene må delegere i dag. Altinn vil gi tydelig beskjed minst tre måneder før denne koblingen slettes, for å sikre at alle rekker å delegere nye roller innen denne endringen skjer.

Regnskap Norge, Revisorforeningen og Økonomiforundet har arbeidet sammen med Brønnøysundregistrene i lengre tid med å få bedre tilrettelagte roller for våre bransjer. Nå gjenstår å koble de nye rollene mot de forskjellige tjenestene, slik at rollefordeling forhåpentligvis oppleves som langt enklere i fremtiden.