Offentlig digital infrastruktur

Regnskap Norge har i sin strategi nedfelt at vi skal jobbe aktivt for gode rammebetingelser for bransjen. Et av de områdene Regnskap Norge jobber med innenfor rammebetingelsene er å delta i arbeidet med offentlig digital infrastruktur og påvirke løsningene til det beste for våre medlemmer.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Med offentlig digital infrastruktur menes de systemer og tiltak som det offentlige iverksetter i forbindelse med rapportering til offentlige myndigheter. Eksempler på slike systemer og tiltak er:

  • Altinn – spesielt effektive integrasjoner med de fagsystemer bransjen benytter
  • EHF – elektronisk fakturering til det offentlige, men også i privat sektor
  • EDAG – Elektronisk Dialog med Arbeidsgivere (a-meldingen)
  • ELSA – Enklere Levert selvangivelse
  • SIRIUS – Digital skattemelding for næringslivet
  • SARI – Samordning av Regnskapsinformasjon
  • MAG – Modernisering av Grunnlagsdata
  • Kommunale søknadsprosesser og annen dialog med kommunene

Fra politisk hold har det vært et uttalt ønske om god brukermedvirkning fra næringslivet og bransjeorganisasjoner i utformingen av regelverk og digitale løsninger. Grad av brukerinvolvering har variert over tid, og Regnskap Norge ser det som viktig å være på ballen i alle vesentlige prosjekter som påvirker vår bransje og næringslivet for øvrig.

Regnskap Norge, gjennom sitt lange samarbeid med etatene, stiller blant annet krav til utviklingen av teknologi som kan gagne regnskapsføreren, spesielt i relasjon til effektive brukerdialoger, gjenbruk av data, standardiserte brukeropplevelser, kvalitetsfremmende funksjonalitet og understøttelse av krav rundt regnskapsføringsoppdrag. Vi stiller ikke bare krav til løsninger. Regnskap Norge hadde i sin tid ideen til EDAG-prosjektet som senere materialiserte seg i det som nå er A-meldingen. Viktige elementer i EDAG-prosjektet har vært rapportering av informasjon kun en gang samt samordning av aktiviteter innen rapportering mellom departementene.

Regnskap Norge tar en mer aktiv rolle innen enkeltområder av stor betydning for våre medlemmer. Gjennom aktivitetene ønsker vi å ta eierskap og, i den grad det er mulig, gi klare føringer i prosjekter og bidra til å påvirke retning til det beste for våre medlemmer. Vi skal også jobbe for aktiv brukermedvirkning – at myndighetene bruker oss og våre medlemmer – og delta i offentlige utredninger. Regnskap Norge deltar også aktivt i relevante høringsprosesser når dette er naturlig.

Forenklinger for næringslivet innebærer blant annet tilgang til gode systemer med stor grad av gjenbruk av data (informasjon skal kun rapporteres en gang). Imidlertid ligger det materielle i forenklinger primært i regelverksforenklinger. Gode systemer kan gjøre offentlig rapportering noe enklere, men den store gevinsten ligger som oftest i forenkling av regelverket.

Om du har forslag til oss til forbedringsprosjekter i offentlige løsninger, send en epost til fagsupport@regnskapnorge.no.