Prising av teknologi til kunde

Hvordan skal teknologikomponenten av leveransen faktureres? Det er ulik grad av bevissthet rundt viderefakturering av IT-kostnader i bransjen. Vi vet at mange fremdeles fakturerer timer x timesats, uten å tenke for mye på hva timeprisen egentlig skal dekke. En relativt lav gjennomsnittlig driftsmargin i bransjen tilsier at IT-kostnaden må dekkes inn med påslag for å sikre lønnsomheten. I en årrekke har vår bransje hatt lave timepriser samtidig som investeringer i teknologi har økt. Dette har hatt en dobbeleffekt ved at IT-kostnader ikke dekkes tilstrekkelig av kunden som nyttegjør seg denne, samtidig som effektivseringsgevinsten ved raskere regnskapsproduksjon tilfaller kunden i sin helhet gjennom lavere tid for å produsere ett kvalitetssikret regnskap.

Del

Det er fordeler og ulemper med å vise teknologikomponenten som egen linje på fakturaen. I en verden med mer skybaserte løsninger, er prisen ofte transparent også for sluttkunden. Endog tilbyr systemleverandørende avtaler direkte med sluttkunde utenom regnskapsbedriften. Kunden kan, gjennom å synliggjøre teknologikomponenten på faktura, komme i en vurderingssituasjon hvorvidt det er bedre å eie lisensen selv. Fordelen med å vise IT-komponenten til kunde er økt forståelse for hva som ligger i en leveranse av et regnskapsoppdrag.

Vi kan se for oss noen ulike faktureringsløsninger avhengig av teknologisk løsning i eller utenfor regnskapsbedriften. 

A) Regnskapsbedriften eier systemlisens og drifter løsning på egne maskiner

Kalkulerer først en kostnad pr leveranseenhet for å vite kostprisen på hva som leveres av tjenester til kunden.

  • Innbakt i timepris (ikke å anbefale, efektivisering tilfaller kunden direkte)
  • Innbakt i fastpris på leveransen (krever god innsikt i kostprisen)
  • Egen linje på faktura; kostpris etter fordelingsnøkkel + påslag

B) Regnskapsbedriften leier systemløsning og drift i skytjeneste

Skyleverandør fakturerer regnskapsbedriften enten fast månedspris, transaksjonspris, pris pr brukertilgang e.l.. Dette danner grunnlaget for kalkulasjon av enhetskostnad på det som leveres.

  • Innbakt i timepris (ikke å anbefale, efektivisering tilfaller kunden direkte)
  • Innbakt i fastpris på leveransen (kostprisen er rimelig godt kjent gjennom avtalen med skyleverandøren)
  • Egen linje på faktura; kostpris + påslag

C) Kunden eier lisens og drifter selv / leier drift i skyløsning

  • Ingen teknologikomponent å fakturere

Felles for løsningene er at konfigurering av systemer og effektivisering av prosesser hos kunde kan være fakturerbare tilleggstjenester.