SAF-T Forvaltningsorgan

Regnskap Norge, Revisorforeningen og Skattedirektoratet innehar medlemmene i det konstituerte forvaltningsorganet for SAF-T.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

SAF-T er standardisert format for dataoverføring og finnes i to varianter; Regnskap og Kassasystem.

Formålet med forvaltningsorganet er:
  • Sikre en god forvaltning og utvikling av vedtatte SAF-T format
  • Vurdere behov og krav til eventuelle nye SAF-T formater
  • Legge til rette for et godt, åpent og forutsigbart samarbeid mellom myndigheter og næringslivet
  • Ivareta en rådgivende rolle overfor beslutningstakere i Skatteetaten
Organisering:
  • Skatteetaten vil stille med leder og relevante fagpersoner
  • Regnskap Norge og Revisorforeningen vil via sine medlemmer representere næringslivet. Hans Christian Ellefsen er kontaktperson hos Regnskap Norge.
  • Ved behov vil aktører som ikke er faste representanter bli invitert til delta i møter
Omfang:
  • Det vil gjennomføres minimum 1 møter i året eller hyppigere ved behov
Rammer:
  • Skatteetaten organiserer møtene i forvaltningsorganet
  • Skatteetaten har et utøvende ansvar for gjennomføring av tiltak

Uviss ikrafttredelse

Ikrafttredelse for SAF-T har stadig blitt utsatt. Det har vært antatt at ikrafttredelse vil skje med virkning fra 1. januar 2018, men det er per i dag ingen klare signaler på at dette blir ikrafttredelsesdatoen. Vi kommer med mer informasjon på regnskapnorge.no så snart vi vet mer.