Sikker digital postkasse må ikke bli til hinder for utvikling av gode samhandlingstjenester mellom det offentlige og næringslivet

Flere næringsorganisasjoner anmoder om dette i anledning Difis arbeid med utvikling av digital postkasse.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

NARF har sammen med Revisorforeningen, NHO, Norges Bondelag og Virke 13. mars 2013 sendt Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) et felles brev hvor det tas opp enkelte sentrale forhold knyttet til digital postkasse. Postkassen skal være et tilbud til innbyggerne fra neste år, og det er lagt opp til at den enkelte innbygger selv skal kunne velge hvilken digital postkasse de vil bruke for å motta post fra det offentlige. De digitale postkasseleverandørene skal få konkurrere om tjenestene. 

Den digitale postkassen skal, sett fra brukernes ståsted, være en postkasse for mottak av post fra offentlige virksomheter, med lagrings- og utskriftsfunksjonalitet. Det legges opp til at det bør være mulig å videresende digital post fra postkassetjenesten. Forholdet til Altinns postkasse- og arkivtjeneste er det foreløpig ikke redegjort for.

Ett av målene for Altinn II-plattformen var at Altinn skal videreutvikles til å bli en samhandlingsplattform, som offentlige virksomheter skal kunne benytte i sin dialog med næringslivet. Med hjelp av slik dialog skal byrdene for næringslivet reduseres, ved at det blir færre innrapporteringer til det offentlige og ved at omfanget av data som innrapporteres blir redusert. Uten å ta stilling til hva som er hensiktsmessige postboksløsninger, presiserer organisasjonene at postbokstjenesten ikke må bli et hinder for gode samhandlingstjenester mellom offentlige virksomheter og næringslivet.

Foruten det ovennevnte påpekes følgende hensyn som må ivaretas:

  • Fysiske personer som driver næring i form av enkeltpersonforetak vil kunne motta post som vedrører henholdsvis private forhold, foretaket og begge interesser. Dersom digital postboks blir å finne i både Altinn og ekstern løsning, må det tas stilling til samspillet mellom løsningene.
  • Mange bedrifter har egne IKT-systemer (sluttbrukersystemer) hvor det vil være relevant å vurdere integrasjon med den digitale postboksen. Selv om postboksløsningen i første omgang skal ivareta postbokstjenester til fysiske personer, bør fremtidig integrasjonsfunksjonalitet med andre systemer vurderes implementert.
  • Både fysiske personer og bedrifter vil kunne være representert med fullmektig i hele eller deler av sin kontakt med offentlige virksomheter. Dette må ivaretas på en hensiktsmessig måte.

Les hele brevet fra organisasjonene her.