Standard dataformat i god fremdrift

Standard dataformat spesifiseres og dokumenteres i disse dager

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Regnskap Norge IT-forum (tidligere NARF IT-forum) har siden høsten 2010 jobbet aktivt for å utvikle et standard dataformat for flytting og oppbevaring av regnskapsinformasjon på en standardisert måte. Arbeidsgruppen i IT-forumet så det underveis som formålstjenlig å slå ressursene sammen med et nytt prosjekt i Skattedirektoratet som skulle vurdere et OECD-basert standard format for bokettersyn mv. Samarbeidsprosjektet mellom næringslivet og kontrollmyndighetene konkluderte med å anbefale SAF-T XML-format som utvekslingsformat for regnskapsinformasjon i Norge. Det er forventet at formatet blir lovregulert gjennom bokføringsforskriften innen et par år.

Datafilen har tre selvstendige formål: 

  1. Transportere data mellom regnskapssystemer og mellom regnskapssystemer og andre regnskapsrelaterte systemer (analyseverktøy/årsoppgjørssystemer/skatteberegningssystemer mv)
  2. Oppbevaring av regnskapsinformasjon i henhold til oppbevaringsreglene i bokføringsloven
  3. Forenkling av etterkontroll av regnskapet, herunder controlling, ekstern revisjon og bokettersyn

Arbeidet med Standard Dataformat er nå inne i en teknisk fase hvor formatet frem til jul skal spesifiseres og dokumenteres. I løpet av første og annet kvartal i 2016 er det ventet at systemleverandørene skal utvikle import og eksportfunksjonalitet. Formatet skal kunne testes på Skatteetatens websider innen første halvår 2016. Det er ventet at formatet i første versjon skal kunne støtte de vanligste elementer i en kontostreng samt kunne være grunnlag for å produsere bokførings-, konto-, kunde-, leverandør- og merverdiavgiftsspesifikasjonene slik bokføringsforskriften krever.

Regnskap Norge følger prosessen og arbeidsgruppen tett for å se til at regnskapsbransjen og næringslivet så langt som mulig får sine behov ivaretatt i første versjon. Standarden skal videreutvikles etter dette som et samarbeid mellom skatteetaten og næringslivet.