Standardiseringer av transaksjonsformater

En stor grad av effektiviseringen i bransjen vil bli drevet av standardiseringer innen transport av informasjon. Heldigvis er tiden med proprietære systemer med innelåste data i sin siste time. Det har aldri vært så mye arbeid på gang med det formål å koble sammen systemer som det er nå. Noen standarder er med på å drive dette i rett retning.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

A) EHF  / e-faktura

EHF er en samlebetegnelse for elektronisk handelsformat. Mest kjent er EHF-faktura, men det finnes også EHF-Anbudskatalog, EHF-Katalog, EHF-ordre og ordrebekreftelse og EHF-pakkseddel. Alle disse er basert på en internasjonal standard som skal motivere til effektiv samhandling mellom kjøpere og selgere. EHF har næringslivet og offentlig sektor som primær målgruppe (B2B*) og ikke privatmarkedet (B2C**).

e-faktura er bankenes fellesløsning for elektronisk fakturering primært mellom bedrift og privatmarkedet (B2C) og kommer som faktura i nettbanken.

Nær alle regnskapssystemer kan sende og motta EHF-faktura i dag. Dette ble motivert av krav om elektronisk fakturering til det offentlige. Antallet transaksjoner er klart økende, men det er fremdeles mange som ikke er registrert som avsender og mottaker i det sentrale ELMA-registert (nasjonalt adressesystem for EHF). 

Vi mener at regnskapsbransjen kan øke bruken av EHF i næringslivet ved å motivere alle sine kunder og deres kunder og leverandører igjen til å sette igang med elektronisk fakturering. 

EHF-faktua i kombinasjon med en foregående EHF-ordre og EHF-pakkseddel vil redusere tiden med behandlingen av hver faktura betraktelig. Kontrollpunktet vil være ordreutstedelse (rett data / rett konto) og ikke  fakturaen som det er i dag.

*  B2B: Business to Business. Transaksjoner mellom næringsdrivende
** B2C: Business to Consumer. Transakasjoner fra næringsdrivende til privatpersoner.

Mer informasjon fra Anskaffelser.no

B) Standardiserte banktransaksjoner

Frem til nå har det vært mange måter å betale en forpliktelse på. Remittering, debmul, cremul, paymul, telepay, bansta, fincan osv har krevd relativt dyre løsninger med mange variasjoner på betalingsformer som skal vedlikeholdes.

ISO 20022 har som formål å standardisere alle nasjonale og internasjonale betalingsmetoder til ett format. ISO-standarden bygger på et XML-format, og kan således "arve" egenskapene til eksempelvis en EHF-faktura. På denne måten blir faktua og betaling to sider av samme sak (datasett) med reduksjon i feil og reduksjon i kontroll av betalinger som følge. 

Mer informasjon fra Bankenes standardiseringskontor

C) Standard dataformat - SAF-T

I Regnskap Norge IT-forum tok vi til orde for å etablere en standardisert måte å flytte regnskapsdata fra ett system til et annet system. Etter noen runder med systemleverandørene ble alle i fellesskap enig i at dette var veien å gå fremover. En arbeidsgruppe ble etablert for å se på ulike formater, herunder nordisk samkjøring. 

Samtidig som dette pågikk, kom OECD med en anbefaling til medlemslandendes skattemyndigheter om å innføre standard dataformat for kontrollformål. Skattedirektoratet kjente godt til vårt prosjekt, og vi kom frem til at vi kunne slå sammen våre ressurser for å etablere en felles standard som både ivaretok næringslivets behov og myndighetenes kontrollbehov.

Resultatet av dette samarbeidet er et standard XML-format som heter SAF-T (Standard Audit File - Tax) som i første omgang skal sikre standardisert transport av registerte transaksjoner (les: hovedbok og reskontrodata). Standardisert transport av tilhørende dokumentasjon vil komme senere.

Prosjektet standardiserer også mvakoder i transport, slik at det ikke spiller noen rolle hvordan mva kodes i de enkelte systemer. Mottakende system vil kunne  tolke riktig. Videre vil det bli en pliktig mapping av kundens kontoplan til en standardisert kontostruktur (2 siffer) og en frivillig mapping til en fire-siffret kontoplan (Regnskap Norges standard kontoplan). På denne måten kan kontrollmyndighetene bygge standard ettersynsrapporter og effektivisere kontrollen av den bokføringspliktige. Næringslivet kan også benytte denne strukturen til å lage standardiserte analyseprogrammer og nøkkeltallsberegninger for å nevne noen eksempler.

Næringslivet vil nyte godt av å kunne flytte historiske data fra gamle systemer til nye, flytte data fra regnskapssystemer til årsoppgjørs- og skattesystemer, til analysesystemer og andre rådgivningssystemer.

Standarden vil bli implementert i norske regnskapssystemer i løpet av 2016. Standarden vil bli forskriftsfestet slik at bokføringspliktige må kunne eksportere data i SAF-T-formatet.

Det er parallelt igang et arbeid for å etablere SAF-T for kassasystemer slik at kassaapparater må kunne eksportere elektronisk journal i dette formatet. Fordelen er at samme format kan benyttes i overføring av data til regnskapssystemet.