Styremedlemmer mister rollen "Lønn- og personalmedarbeider"

Styremedlemmer vil ikke lenger ha tilgang til tjenester knyttet til denne rollen, men tilgangen kan delegeres.

Del

I en artikkel fra 28. mai 2018 på Altinn sine sider fremgår at endringen blant annet skjer som følge av reaksjoner fra daglige ledere og styreledere. 

Altinn varsler samtidig at de i forberedelsene til implementering av ny personopplysningslov og krav om innebygd personvern, gjennomgår Altinn-løsningen for å se på det de omtaler som forbedringspunkter. 

Aktuelle kurs

Aktuelle kurs