Teknologiske trender som påvirker vår bransje

Hva er det som skjer i den teknologiske verden som påvirker vår bransje mest? Det er særlig fire teknologiske trender som påvirker vår bransje i stor grad.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

A) Alt skal "i skyen" - "Cloud computing"

De aller fleste systemleverandører i vår bransje har migreringsprosjekter på gang for å få regnskapssystemene sine i skyen. Kun få, om noen, kan titulere seg som fullverdig skyleverandør enda.

En av driverne til å utvikle skyløsninger er en etterspørsel etter gode kundeløsninger som eksempelvis effektiv timeregistrering ute på prosjektplass, raskt produksjon av reisedokumentasjon under reisen, løpende prosjektoppfølging, likviditetsoppfølging mv. Regnskapsfører og kunde kan dele systemer og i større grad enn tidligere, gjennom å samhandle, få en effektiv regnskapsproduksjon til glede for både regnskapsfører og kunde.

En annen driver er at systemer fremover vil oppdateres løpende, ikke bare et par-tre ganger i året med versjonsoppgraderinger. Systemutviklere jobber mer agilt, det vil si smidig, for å raskt tilpasse sine systemer til kundebehov. Nye integrasjoner trengs slik at systemer effektivt kan jobbe sammen med andre systemer.

En tredje driver er at prismodellen kan tilpasses en "betal for det du bruker" modell. I stedet for dyre lisensløsninger og høy inngangsterskel, kan systemleverandør nå tilby bruksbasert fakturering med større grad av modulprising. Kostnadene går fra en investeringskostnad til en varekostnad.

Andre fordeler med skyen er som oftes en sikker og stabil plattform. Profesjonelle leverandører har gode teknologiske løsninger med reservekapasitet. Skyløsnigner gir også mye fleksibilitet i form av rask og rimelig utvidelse av kapasitet på servere ved økt oppdragsmengde.

Utfordringer for vår bransje er: 

  • Kunden ønsker lisens på systemet selv. Regnskapsførers rolle blir uklar.
  • Oppbevaring av regnskapsmateriale og oppdragsdokumentasjon kan skje i land som loven ikke tillater.
  • Personopplysninger kan komme på avveie

B) Informasjon skal legges inn og hentes ut på mobile løsninger - "Mobile first"

Kundenes krav til oppdaterte regnskaper som er tilgjengelig hvor som helst til alle tider på døgnet er økende. Det er ikke lenger tilfredsstillende å vente på månedsrapporteringen fra regnskapsfører. Det er heller ikke akseptabelt for kundene å levere timelister på prosjekter ved utgangen av måneden. 

Utfordringer for vår bransje er:

  • Regnskapet må være oppdatert daglig. Det kan kreve nye arbeidsrutiner i regnskapsbedriften.
  • Regnskapet kan eksponeres til tredjepart (eksempelvis banken) før regnskapet er periodisert og kvalitetssikret.

C) Fleksibilitet i arbeidsmetoder - "Sharing is caring"

Det tradisjonelle samhandlingsmønsteret mellom regnskapsfører og kunde vil utfordres med skytjenester. Kanskje kunden vil bruke felles systemer og dele på oppgaver. Kunden og regnskapfører kan veksle på oppgaver avhengig av kapasitet. 

Utfordringer for vår bransje er:

  • Fleksibilitet gjør at det er vanskelig å "ha kontroll over" regnskapet i sum. Det er således viktig at systemene logger hvem som gjør hva, og at oppdragsavtalen klart avgrenser ansvaret for den delen av regnskapet som produseres av kunden selv.
  • Lettere å miste hele eller deler av oppdraget.

D) Privat bruk av skytjenester i arbeidet - "Shadow IT"

Shadow IT er et begrep som har festet seg i sikkerhetsverdenen. Shadow IT er hvor en ansatt bruker en IT-løsning i skyen på en gratis privat brukerkonto uten at virksomheten vet om dette, og hvor selskapet ikke har godkjent løsningen. Ofte gjøres dette av den ansatte som en rask og effektiv løsning på et aktutt problem med å dele data.

Enten må slike løsninger forbys i bruk på bedriftssrelatert informasjon, eller må løsningen testes og godkjennes til bruk i gitte situasjoner. Det er ikke alltid helt klart hvor data oppbevares i løsningen, noe som gjør en godkjenningsprosess vanskelig.

Utfordringer for vår bransje er:

  • Regnskapsfører i en regnskapsbedrift kan eksempelvis benytte Dropbox som en måte å levere og oppbevare regnskapsmateriale og oppdragsdokumentasjon uten at daglig leder eller kvalitetsansvarlig i regnskapsbedriften vet om dette. Ofte er dette en "kopi". Det er en økt risiko for uønsket eksponering av taushetsbelagt informasjon samt oppbevaring av materiale (personopplysninger) i land som ikke norsk lov tillater.
  • Det blir en uønsket sammenblanding av private data og bedriftsdata på brukerkontoen til den ansatte.
  • Loven stiller klare krav til oppbevaringssted på regnskapsmateriale og oppdragsdokumentasjon. Leverandører kan ofte ikke garantere oppbevaringssted.