KS Komplett 2018-1 er klar for nedlasting

Her finner du blant annet nytt skjema for å kartlegge og identifisere risiko knyttet til behandling av personopplysninger, nytt skjema for planlegging og gjennomføring av kvalitetskontroll og frasemaler til bruk i rapportering til kunde.

Del

 

Last ned versjon 2018-1

Her kan du laste ned ny versjon av KS Komplett (krever innlogging)

 

Nye dokumenter i denne versjonen er:

Nytt dokument 1.1.1.2.2             

Risikovurdering behandling av personopplysninger

Nytt dokument 2.4.2.5.1

Fullmakt intern delegering

Nytt dokument 2.7.3.2

Forslag til kommentarer til periodiske regnskapsrapporter

Nytt dokument 2.8.1.1

Kvalitetskontroll-planlegging, gjennomføring og avviksoppfølging

KG MVA 6 terminer-primærnæring

Nytt avstemmingsskjema for primærnæring

        

Her følger de viktigste endringene:

Dokument 1.1.1.2.2 – risikovurdering behandling av personopplysninger.

Dokument for å kartlegge, identifisere risiko og tiltaksanalyse når det gjelder regnskapsførervirksomhetens behandling av personopplysninger.

Dokument 1.1.1.2 – Vurdering risikoområdet er også utvidet til å innbefatte risiko knyttet til personopplysninger.

Dokument 2.4.2.5.1 – Fullmakt intern delegering

Fullmakt til bruk intern i regnskapsførervirksomheten hvor den som har fått fullmakt fra Kunden foretar videredelegering til ansatte intern i regnskapsførervirksomheten.

Dokument 2.7.3.2 – Forslag til kommentarer til periodiske regnskapsrapporter

Frasemaler til bruk for å utarbeide gode perioderapporter til Kunde som skal gi kunden merverdi. Alt fra forutsetninger regnskapet bygger på til forslag til kommentarer på enkeltposter.

 Dokument 2.8.1.1 – Kvalitetskontroll-planlegging, gjennomføring og avvikshåndtering.

Her er alt samlet i et Excelskjema, mot tidligere at dette var tre ulike dokumenter.

Avstemmingsskjemaer for mva er oppdatert med gjeldende satser for 2018.

For nærmere detaljer se versjonsnotat

 

 

Aktuelle kurs

Aktuelle kurs