Viktig! Snart slettes gamle roller i Altinn

For to år siden innførte Altinn særskilte roller for regnskapsførere og revisorer. Nå forsvinner mange av de gamle rollene, blant annet rollene Utfyller/innsender og Lønn og personal.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Endringen innebærer at regnskapsforetak må sørge for at alle medarbeidere som ennå ikke er tildelt en av de nye rollene, får tildelt dette på de oppdrag hvor Altinn-tilgang er nødvendig.

Endringen innebærer en del arbeid for de som ennå ikke har gjennomført overgangen, men målet er at færre og mer bransjeorienterte roller skal gjøre rolleproblematikken enklere i fremtiden.

Merk at det er roller tildelt via såkalt Klientdelegering som påvirkes. Dette er en delegeringstjeneste som er spesiallaget for regnskapsforetak og revisjonsselskaper. 

Interne regnskapsfunksjoner påvirkes ikke av endringen, da disse har delegert rettigheter direkte til sine medarbeidere.

Nye roller

De rollene som regnskapsførere og revisorer nå må ha er en av disse rollene:

For regnskapsfører:

 • Regnskapsfører med signeringsrettighet
  • gir tilgang til alle relevante tjenester, inkludert mulighet til å signere
 • Regnskapsfører uten signeringsrettighet
  • gir tilgang til alle relevante tjenester, uten mulighet til å signere
 • Regnskapsfører lønn
  • gir tilgang til lønnsrelaterte tjenester, inkludert mulighet til å signere
  • den øverste rollen inkluderer rettighetene som denne rollen inneholder

Daglig leder og styreleder i regnskapsforetaket har de rettigheter de trenger i egenskap av nettopp disse rollene. Disse trenger derfor ikke en av de ovennevnte rollene.

For revisor:

 • Ansvarlig revisor
  • gir tilgang til alle relevante tjenester, inkludert mulighet til å signere
 • Revisor
  • gir tilgang til alle relevante tjenester, uten mulighet til å signere

Roller som slettes

Rollene som etter hvert blir slettet er:

 • Utfyller/innsender
 • Regnskapsmedarbeider
 • Lønn og personalmedarbeider
 • Begrenset signeringsrettighet
 • Revisorattesterer
 • Primærnæring og næringsmiddel 

Det er roller som er tildelt via valget Klientdelegering som slettes. Roller som er tildelt enkeltvis fra foretak til person skal ikke bli påvirket. Det samme gjelder delegeringer som privatpersoner, typisk ektefeller til næringsdrivende, har gjort direkte til ansatte i regnskapsforetaket.

Når slettes de gamle rollene?

Det forventes at de gamle rollene slettes i månedsskiftet januar/februar, men dette er fortsatt usikkert.

Vi fikk først opplyst at slettingen ville skje 20. desember, men tok da opp at Altinn tidligere har varslet at de ville gi regnskapsførere og revisorer varsel i god tid før slettingen ville bli gjennomført. Altinn har med grunnlag i vår innvending besluttet å avvente sletting av gamle roller til noe ut i 2018.

Det som fortsatt står ved lag er at alle tjenester som skal knyttes til de nye rollene skal være på plass innen 20. desember.

Vi anbefaler at delegeringen av nye roller gjennomføres før nyttår, slik at mulige utfordringer kommer i orden før rollene slettes.

Hvordan delegere nye roller?

Du har to valgalternativer når det gjelder delegering av roller. Den ene er å delegere enkeltvis og den andre innebærer å delegere mange til en eller flere medarbeidere på fil. 

Les mer om såkalt klientdelegering hos Altinn.

Du kan også lese om hvordan du delegerer roller i vår artikkel om dette.

Utfordringer?

Vi hører gjerne fra deg dersom du ser utfordringer knyttet til endringene som nå er planlagt. Send oss en mail til fagsupport@regnskapnorge.no