Vurderingselementer ved valg av nye systemer

Det er mange forhold som må vurderes, hovedsakelig forretningsmessige, men også kontraktuelle, praktiske og lovmessige forhold.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Bruk dette excel-dokumentet for å foreta din vurdering.

 I vurderingen av nytt system bør du tenke på tre viktige faser:

 1. Planlegging og implementering av løsningen i regnskapsbedriften.
 2. Løpende drift av løsningen / håndtering av avvik.
 3. Avslutning av avtaleforholdet med leverandøren / overgang til nytt system (Exit-strategi)

Hva skal systemet gjøre for deg?

 • Redusere kostnader
 • Øke inntekter
 • Effektivisere rutiner internt og overfor kunden
 • Levere høyere kvalitet til kunden
 • Levere nye tjenester til eksisterende og nye markeder
 • Bedre sikkerhet og driftsstabilitet
 • Sikre bedre arbeidsforhold for medarbeidere og kunder

Nedenfor har vi angitt noen forhold som bør diskuteres og dokumenteres ved valg av nytt system.

 • Har jeg klart for meg hvilket behov systemet skal dekke på kort og lang sikt?
 • Forventer jeg lovendringer på området som krever ny funksjonalitet eller bruksmåte?
 • Passer systemet inn i min digitale plan for virksomheten?
 • Hvis løsningen ikke er skybasert i en eller annen form, hvorfor vurderes alternative løsninger enn skybasert?
 • Er det mitt eget behov eller kundens behov jeg søker å dekke? Har du tenkt at i fremtiden er grensen mellom ditt og kundens arbeid mer flytende (samhandling)?
 • Når du innhenter tilbud fra leverandører, er kravdokumentet presist nok til å skape sammenligbare tilbud?
 • Er leverandøren kjent med regnskapsbransjen fra tidligere?
 • Vet leverandøren hvilke krav som en regnskapvirksomhet er underlagt?
 • Hva er systemets muligheter for integrasjon med andre systemer? Fremstår løsningen som fleksibel og skalerbar?
 • Hva er systemets muligheter for å begrese og kontrollere tilgang til taushetsbelagt informasjon?
 • Hva er systemets muligheter for å skape god arbeidsdeling internt i regnskapsbedriften og eksternt mot kunden og andre?
 • Vil systemet behandle personopplysninger? Foreligger det en databehandleravtale som en del av avtaleverket med leverandøren?
 • Vil det være lett å overføre historiske data fra gammelt system til nytt?
 • Hvor oppbevares data under behandling og oppbevaring? Husk begrensninger ved oppbevaring i utlandet.
 • Har leverandøren underleverandører som også kjenner til begrensininger i oppbevaringssted?
 • Hva er rutiner for vedlikehold og oppdateringer av systemet?
 • Er det mulig å tilpasse systemet til særskilte kundebehov?
 • Hva er garantitidene for oppetid på drift?
 • Hva er maksimal tid for gjenoppretting etter alvorlige driftavbrudd? Samsvarer dette med de krav som settes til fristoverholdelse og avtaler om leveransetid i kundekontrakter?
 • Er det gode løsninger for sikkerhetskopiering og tilbakelegging ved feil i data?
 • Gis det tilstrekkelig opplæring? Er det en god kundesupport hos leverandøren? Er systemet godt dokumentert?
 • Kan kontrollmyndigheter og lignende få innsyn i rutiner, systemer og data?
 • Er det åpning for at du kan ha "kontroll over" leverandøren? Med det menes å få innsikt slik at du kan kontrollere at kontraktsvilkår blir etterlevet.
 • Er det lett å flytte på data / overføre til nytt system ved oppsigelse av kontrakten?
 • Er oppsigelsestiden tilstrekkelig lang for deg å områ deg for å bytte system?
 • Er oppsigelsestiden tilstrekkelig kort slik at du har fleksibilitet ved bytte til ny løsning?
 • Kan lesemulighet på oppbevaringspliktig informasjon ivaretas etter oppsigelse av kontrakten?
 • Viser avtaleverket med leverandørene en klar ansvarsfordeling mellom regnskapsbedriften, kunden og leverandøren?
 • Er prisen forståelig? Er det risiko for skjulte IT-kostnader i leverandørens forretningsmodell?
 • Er avtalen leverandøren presenterer basert på en anerkjent standard? Eksempelvis fra Dataforeningen, Statens standardavtale (SSA) eller IKT-Norge?