Energistøtteordningen krever kontrollhandlinger

Fristen for å søke tilskudd er allerede søndag 11. desember, så her må det handles raskt. Energitilskuddsordningen innebærer støtte til dekning av energikostnader i fjerde kvartal 2022. I tillegg gir ordningen støtte til konkrete energisparetiltak. Søknaden krever kontrollhandlinger fra regnskapsfører eller revisor.

Webinar om kontrollhandlinger for energistøtteordning

 

Her får du informasjon om hva som må til for å gjennomføre kontrollhandlinger av deg som er autorisert regnskapsfører eller statsautorisert revisor.

Praktisk om energistøtteordningen

Enova har publisert nettsiden www.energitilskuddsordningen.no. Her finner du informasjon om ordningen, regelverket, søknadsskjema og oversikt over kontrollhandlingene regnskapsfører/revisor må gjennomføre.

Les gjerne også regjeringens pressemelding, hvor innholdet i ordningen er oppsummert. Nederst i denne artikkelen gjengir vi tekst om de økonomiske mulighetene ordningen innebærer for bedriftene.

Infromasjon om ordningen