Arbeidsforhold

For å kunne registrere deg i rett medlemskategori og for at din kursregistrering skal bli riktig, trenger vi til enhver tid informasjon om ditt oppdaterte arbeidsforhold. Endringsskjemaet finner du nederst på denne siden.

Kontaktinformasjon

Telefon

23 35 69 00

Epost

medlemssenter@regnskapnorge.no

Våre åpningstider

08.00–15.30

For autoriserte regnskapsførere som ønsker å stå som personmedlemmer i Regnskap Norge har vi to kategorier:

1. De som jobber i regnskapsbyrå.
Dersom du er ansatt i et regnskapsbyrå er det viktig at også din arbeidsgiver er tilknyttet Regnskap Norge, det er en forutsetning for ditt medlemskap. Årsaken til dette er at så lenge du som autorisert regnskapsfører er aktiv i regnskapsføreryrket og fører regnskap for andre i et autorisert regnskapsførerselskap, vil du måtte underlegge deg vår kvalitetskontroll. Hvis ikke selskapet er tilknyttet oss mister vi kontrollfunksjonen og det strider med vår avtale med Finanstilsynet og våre vedtekter.

2. De som jobber utenfor regnskapsbyrå.
Jobber du utenfor regnskapsbyrå, det vil si i andre virksomheter trenger ikke din arbeidsgiver være tilknyttet Regnskap Norge.

Informasjon om priser og kontingenter.

Det er viktig at du gir oss tilbakemelding i hvilken kategori du tilhører, samt navn og organisasjonsnummer på arbeidsgiver og hvor vi skal sende din medlemskontingent.

 

Ditt medlemsnummer
Arbeidsgiver
Org. nummer
Faktura:  
E-post
C/O
Adresse
Postnummer
Poststed
Faktura sendes til
Kommentar