Forsikring ved opphør av regnskapskontor

Skal du avvikle regnskapskontoret ditt tilbyr Tryg en tilleggsdekning.

Det hender det fremsettes krav etter at regnskapsvirksomheten er avviklet. Både foreldelsesreglene og skattemyndighetenes endringsadgang åpner for dette, derfor vil regnskapsfører kunne være eksponert for erstatningskrav også etter at regnskapsvirksomheten har opphørt. 

Tryg tilbyr derfor muligheten til å tegne en direkte tilleggsdekning for utvidet oppdagelsesperiode. For mer informasjon se tilbudsbrevet fra Tryg.