Kriminalitetsforsikring

Priser gjeldende for 2018

PRISER GJELDENDE FRA 1. JANUAR 2019
Premien kalkuleres på bakgrunn av grunnbeløp pluss promille av lønnskostnad.

 Forsikringssum

Grunnbeløp

‰ av lønnskostnad

 kr 500 000

 kr 1 090

0,44 ‰

 kr 1 000 000 

 kr 1 090

0,53 ‰

 kr 2 000 000 

 kr 1 090

0,71 ‰

 kr 3 000 000 

 kr 1 090

0,97 ‰

 kr 4 000 000

 kr 1 090

1,14 ‰

 kr 5 000 000 

 kr 1 090

1,42 ‰

 kr 10 000 000 

 kr 1 090

1,68 ‰

 

PRISER GJELDENDE FRA 1. JANUAR 2018 (samme som 2017)
Premien kalkuleres på bakgrunn av grunnbeløp pluss promille av lønnskostnad.

 Forsikringssum

Grunnbeløp

‰ av lønnskostnad

 kr 500 000

 kr 1 100

0,40 ‰

 kr 1 000 000 

 kr 1 100

0,49 ‰

 kr 2 000 000 

 kr 1 100

0,65 ‰

 kr 3 000 000 

 kr 1 100

0,89 ‰

 kr 4 000 000

 kr 1 100

1,05 ‰

 kr 5 000 000 

 kr 1 100

1,30 ‰

 kr 10 000 000 

 kr 1 100

1,54 ‰

Forsikringssummene 500 000 til 5 000 000 har en egenandel på kr 10 000 pr skade. Forsirkingssummen 10 000 000 har en egenandel på kr 50 000.