Profesjonsansvarsforsikring

Priser gjeldende for 2019

PRISER GJELDENDE FRA 1. JANUAR 2019

Antall årsverk i
regnskapsbedriften   
Forsikringssum kr  
1 000 000 2 000 000  5 000 000  10 000 000  20 000 000 
Inntil 3 årsverk kr 2 660 kr 4 040 kr 5 860  kr 9 670  kr 11 760 
3,1 - 6 årsverk kr 4 040 kr 5 890 kr 9 440 kr 15 530 kr 16 400 
6,1 - 12 årsverk kr 6 900 kr 9 910 kr 15 750  kr 26 390  kr 29 810 
12,1 - 20 årsverk kr 10 630 kr 16 090 kr 24 610 kr 41 280 kr 48 190
20,1 - 30 årsverk kr 15 940 kr 22 670 kr 36 050  kr 60 520  kr 64 840
30,1 - 35 årsverk kr 18 670 kr 25 930 kr 39 000 kr 65 430  kr 69 960 
35,1 - 50 årsverk kr 25 750 kr 34 880 kr 52 570 kr 88 300 kr 92 880
50,1 - 100 årsverk kr 42 830 kr 62 030 kr 96 160 kr 161 520 kr 171 720
100,1 - 150 årsverk kr 53 640 kr 80 030 kr 117 980 kr 200 060 kr 217 180

PRISER GJELDENDE FRA 1. JANUAR 2020

Antall årsverk i
regnskapsbedriften   
Forsikringssum kr  
1 000 000 2 000 000  5 000 000  10 000 000  20 000 000 
Inntil 3 årsverk kr 2 850 kr 4 330 kr 6 280  kr 10 370  kr 12 610 
3,1 - 6 årsverk kr 4 330 kr 6 310 kr 10 120 kr 16 650 kr 17 580 
6,1 - 12 årsverk kr 7 400 kr 10 620 kr 16 880  kr 28 290  kr 31 960 
12,1 - 20 årsverk kr 11 400 kr 17 250 kr 26 380 kr 44 250 kr 51 660
20,1 - 30 årsverk kr 17 090 kr 24 300 kr 38 650  kr 64 880  kr 69 510
30,1 - 35 årsverk kr 20 010 kr 27 800 kr 41 810 kr 70 140  kr 75 000 
35,1 - 50 årsverk kr 27 600 kr 37 390 kr 56 360 kr 94 660 kr 99 570
50,1 - 100 årsverk kr 45 910 kr 66 500 kr 103 080 kr 173 150 kr 184 080
100,1 - 150 årsverk kr 57 500 kr 85 790 kr 126 470 kr 214 460 kr 232 820